DIUMENGE DE LA SANTISSIMA TRINITAT

DE L’ANY SANT DE LA MISERICÒRDIA

22 DE MAIG DE 2016

LA TRINITAT EN LA CELEBRACIÓ

La setmana passada acabava el temps pasqual amb la festa de la Pentecosta. Però podríem dir que el temps de durant l’any es reprèn de manera progressiva, perquè els dos diumenges posteriors estan dedicats, el primer, a la Santíssima Trinitat i, el segon, als Santíssims Cos i Sang de Crist. Ambdues festes les podem considerar com un ressò de la Pasqua acabada de cloure, en la qual hem celebrat l’actuació poderosa del Pare, l’entrega generosa del Fill, actualitzada sacramentalment en l’Eucaristia, i la donació, sempre renovadora, de l’Esperit Sant.

Aquest diumenge confessem la Trinitat de Déu. En veritat la confessem sempre en l’Església, en cada celebració litúrgica. Però avui tenim l’ocasió de fer una lloança, una acció de gràcies i una adoració del misteri del nostre Déu que és comunió d’amor entre el Pare, el Fill i l’Esperit Sant.

A més, la Santíssima Trinitat no només es fa present avui en aquesta solemnitat. No hem d’oblidar la quantitat de vegades que es fa present quotidianament en les celebracions litúrgiques. Cada vegada que comencem i acabem la Missa: en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant; en l’estructura mateixa del Credo, en el Glòria, en els set sagraments de l’Església, en les benediccions, etc.

Les lectures i les pregàries d’aquesta solemnitat certament ens hi aproximaran. Però tal i com hem pregat amb l’oració col·lecta es tracta d’un misteri insondable per a la nostra intel·ligència.

Contemplem-lo i adorem-lo!

——————————————————————————————————————-

CELEBRACIONS I ACTIVITATS

Festa titular de la Parròquia de la Santíssima Trinitat: Se celebra aquest diumenge. A les 10 del matí, celebració solemne de l’Eucaristia. Al final, cant dels Goigs:

Perquè sempre heu estimat, tot aquell qui en vós confia:

dels creients sou llum i guia, Santíssima Trinitat.

Celebració comunitària del sagrament de la santa Unció: Serà  aquest diumenge dia 22 de maig, a la missa de les 8 del vespre, a la Basílica de Santa Maria. Les persones interessades a rebre aquest sagrament, i que reuneixin les condicions necessàries, hauran de ser a l’església un quart d’hora abans.

Grups de diàleg: Dilluns dia 23 de maig, de 9 a 2/4 d’11 de la nit, a la sala Mn. Vinyeta. Tema: “ MISERICORDIOSOS COM EL PARE”. Conferenciant: Mn. Gaspar Mora.

Pastoral de la Salut:

  • Celebració de l’Eucaristia, al Centre Sociosanitari Ricard Fortuny : dissabte dia 28 de maig, a 2/4 de 12 del migdia.

Celebració del Sagrament de la Confirmació: El Sr. Bisbe administrarà aquest sagrament, a una colla de joves de les nostres parròquies de Vilafranca, el proper dissabte dia 28 de maig, a la missa de les 8 del vespre.

Solemnitat del Cos i la Sang de Crist : S’escau el proper diumenge dia 29 de maig. L’Eucaristia solemne d’aquest dia serà la missa vespertina del diumenge. En acabar la celebració hi haurà una estona d’adoració al Santíssim i una breu processó per l’interior de la Basílica. Us convidem especialment a aquesta Missa.

Declaració de renda. “Mantenim junts la tasca de l’Església”. La teva col·laboració és important. Recorda-ho a l’hora de fer la declaració de renda. Marca la”x” en el lloc corresponent. Gràcies!

FINAL DE CURS DE LES CATEQUESIS

En motiu del final de curs de catequesis de primera comunió i post comunió, les Parròquies de Vilafranca organitzen el Festival Musical de Fi de Curs. El proper dissabte dia 21 de maig a les 18h., al pati del Col·legi de Sant Ramon de Vilafranca. En aquesta celebració, la Companyia Teatral Bufanúvols presentarà  “Mikhail i les tres preguntes” una  adaptació del conte “El que fa viure els homes, de Lev Tolstoi. És un espectacle obert a tots els nens i nenes de Vilafranca i comarca.

DIUMENGE DE PENTECOSTA

DE L’ANY SANT DE LA MISERICÒRDIA

15 DE MAIG DE 2016

LES IMATGES DE L’ESPERIT SANT

La litúrgia de la Pentecosta ens parla de l’Esperit Sant amb imatges. Només les imatges ens poden fer entendre alguna cosa del que és l’Esperit. Les idees i el dogma ens poden ajudar a creure, però les imatges ens poden ajudar a entendre millor les coses de l’Esperit. La imatge bíblica del vent, que hi és però no es veu, se sent però no es toca. Sant Agustí diu: «Un moviment que empeny, i mou quan pot». Aire i vent són elements imprescindibles per a la vida humana, els necessitem per respirar, per olorar… L’Esperit és l’alè de Déu sobre nosaltres. Aire i vent són vida de l’Esperit que ho anima i vivifica tot. És així com l’Esperit de Pentecosta es manifesta als apòstols, com un vent fort, creador de vida, força poderosa de Déu. Deixem-nos acaronar per aquest vent. És el vent de l’Esperit de Pentecosta. També la imatge del foc: «L’Esperit vingué sobre els apòstols en forma de llengües de foc». El foc ardent és símbol de la vitalitat. Pentecosta és la festa de la vitalitat cristiana, de poder estimar realment. L’Esperit ens dóna la plenitud de vida perquè hem arribat a la plenitud de la Pasqua.

La comunitat eclesial nascuda de la Pentecosta, ha de desenvolupar els dons rebuts de l’Esperit Sant. La missa de Pentecosta no és una missa més. El color vermell de les vestidures litúrgiques remet al foc que l’Esperit Sant vol encendre en nosaltres. Hem d’entrar en contacte amb el foc interior.

Esperit de Pentecosta, flama d’amor:

mira aquell poble que tu has aplegat,

Esperit de Pentecosta, vent poderós,

renova’ns amb el teu alè.

 ——————————————————————————————————————-

CELEBRACIONS I ACTIVITATS

Hospitalitat de Lourdes: El 160è PELEGRINATGE se celebrarà del 30 de juny al 4 de juliol. Les persones interessades a participar-hi poden demanar informació i recollir els fulls d’inscripció, el proper dimarts dia 17 i el dijous dia 19, de 7 a 8 del vespre, a la rectoria. Les inscripcions s’hauran d’entregar dimarts 31, de 7 a 8 del vespre, també a la rectoria.

Curs bíblic: Dimarts dia 17 de maig, a ¾ de 7 de la tarda, a la rectoria. Tema: Ac 2,1-13. Lectio divina (punt 3). La vinguda de l’Esperit Sant. Los Hechos (p. 57). El Milagro de Pentecostés.

Celebració comunitària del sagrament de la santa Unció: Serà el diumenge dia 22 de maig, a la missa de les 8 del vespre, a la Basílica de Santa Maria. Les persones interessades a rebre aquest sagrament, i que reuneixin les condicions necessàries, hauran de ser a l’església un quart d’hora abans.

Celebracions de final de curs de primer i segon de Catequesi:

Dimarts dia 17, de 2/4 de 6 a 2/4 de 7, els grups de segon curs.

Dilluns dia 23, de 2/4 de 6 a 2/4 de 7, els grups de primer curs.

A més d’aquestes celebracions, el dissabte dia 21, a les 6 de la tarda, al pati del Col·legi de Sant Ramon, FESTIVAL MUSICAL, obert a tots els nens i nenes de Vilafranca.

Grups de diàleg: Dilluns dia 23 de maig, de 9 a 2/4 d’11 del vespre, a la sala Mn. Vinyeta. Tema: “ANY SANT DE LA MISERICÒRDIA. MISERICORDIOSOS COM EL PARE”. Conferenciant: Mn. Gaspar Mora.

Declaració de renda. “Mantenim junts la tasca de l’Església”. La teva col·laboració és important. Recorda-ho a l’hora de fer la declaració de renda. Marca la ”x” en el lloc corresponent. Gràcies!

FESTIVITAT DE L’ASCENSIÓ

DE L’ANY SANT DE LA MISERICÒRDIA

8 DE MAIG DE 2016

FESTA DE COMIAT

La festa de l’Ascensió no deixa de ser una festa de comiat. Per a la litúrgia que celebrem és un comiat doble: Jesús s’acomiada dels seus apòstols, i nosaltres ens acomiadem del Temps Pasqual, tot i que el conclourem el proper diumenge amb la plenitud de l’Esperit Sant. Tenint en compte que en el nostre país, des de fa uns anys, hem passat a celebrar la festa de l’Ascensió en diumenge, ens trobem doncs, al penúltim diumenge del Temps Pasqual. És un diumenge en què celebrem una festa especial: la solemnitat de l’Ascensió. Per això aquest penúltim diumenge del temps de Pasqua té una especial connotació, ja que la terra s’uneix al cel en la persona de Jesús. Jesús tornant al Pare ens dóna l’esperança que també nosaltres un dia hi anirem, perquè, com diu la col·lecta de la missa «a la glòria on ha arribat el Cap també el cos té l’esperança d’arribar-hi».

La festa de l’Ascensió ens fa mirar cap al cel, és la fita de la nostra vida humana. No ens volem distreure tant amb els assumptes terrenals, sinó començar a mirar Crist, el qual se n’ha anat a preparar-nos un lloc al cel. Mirar el cel ens allibera de tantes coses… Tot queda relativitzat quan sabem que la nostra pàtria és el cel.

Encara que Jesús s’ha absentat de nosaltres perquè ha pujat al Pare, per l’Eucaristia continua present entre nosaltres, encara que de forma sacramental. A cada Eucaristia, Jesús s’hi fa present per alimentar la nostra esperança en el Regne del cel.

Amb les paraules del Virolai demanem-li a Maria, la Mare de Déu i Mare nostra: «guieu-nos cap al cel».

————————————————————————————————————–

CELEBRACIONS I ACTIVITATS

Xerrada-testimoni: El Sr. Andreu Retamal, que recentment ha peregrinat al país de Jesús, ens explicarà les seves Vivències de Terra Santa, dilluns dia 9 de maig, a les 7 de la tarda, a la sala parroquial Mn. Vinyeta. Tothom hi és convidat.

Festa de la Mare de Déu de Fàtima: La celebrarem el proper divendres dia 13. A les 8 del vespre, Eucaristia a la seva capella. Aquest dia no hi haurà missa vespertina a la Basílica.

Reunió de pares de nens de primer curs de Catequesi:

Divendres dia 13, a les 9 del vespre, a l’església de la Mare de Déu de Montserrat.

Hospitalitat de Lourdes: Trobada amb malalts a Montserrat, el proper dissabte dia 14 de maig. Els acompanyaran voluntaris i voluntàries de l’Hospitalitat de Lourdes i de la Pastoral de la Salut.

Celebració comunitària del sagrament de la santa Unció: Serà el diumenge dia 22 de maig, a la missa de les 8 del vespre, a la Basílica de Santa Maria. Les persones interessades a rebre aquest sagrament, i que reuneixin les condicions necessàries, hauran de ser a l’església un quart d’hora abans.

Celebracions de final de curs de primer i segon de Catequesi:

Dimarts dia 17, de 2/4 de 6 a 2/4 de 7, els grups de segon curs.

Dilluns dia 23, de 2/4 de 6 a 2/4 de 7, els grups de primer curs.

A més d’aquestes celebracions, el dissabte dia 21, a les 6 de la tarda, al pati del Col·legi de sant Ramon, FESTIVAL MUSICAL, obert a tots els nens i nenes de Vilafranca.

Pàgina WEB : www.parroquiesdevilafranca.org.

Consulteu-la!

DIUMENGE VI DE PASQUA

DE L’ANY SANT DE LA MISERICÒRDIA

1 DE MAIG DE 2016

LA PRESÈNCIA DE CRIST CONFORTA LA NOSTRA FEBLESA

Ens trobem ja cap al final del Temps Pasqual. Fa molts dies que vivim el fervor i la joia de la resurrecció i correm el risc de cansar-nos, o, millor dit, d’acostumar-nos a la joia pasqual sense el fervor dels primers dies. És per això que l’oració col·lecta d’aquest diumenge ens fa demanar no minvar el fervor pasqual.

Les primeres comunitats que havien de deixar el judaisme i passar al cristianisme tenien dificultats i tensions entre els seus membres, cosa que provocava desànim en alguns. A l’evangeli, hi trobem paraules que asserenen el cor i donen pau a la vida. La promesa de l’Esperit enfortirà la fe i la caritat de les joves comunitats cristianes.

El Crist ressuscitat continua present entre nosaltres. No ens deixa mai sols ni orfes. El seu Esperit està sempre present a l’Església. La Paraula de Déu ens vol convèncer d’aquesta veritat. La pau de Crist ressuscitat conforta la nostra feblesa, resisteix el dolor, les proves, les humiliacions. És una pau que prové de l’interior i ningú no ens la pot prendre. La pau que dóna el món és més il·lusió que alegria, mentre que la pau de Crist és alegria alliberadora, que omple el cor i, fins i tot, allibera de la por a la mort. Estem esperant Pentecosta i cal preparar-nos per rebre l’Esperit Sant que Jesús va prometre, el qual donarà la pau desitjada, que omple de joia la vida de tota l’Església.  L’Esperit Sant continua essent el protagonista visible de la vida de l’Església i de tots els qui la formem.

 ——————————————————————————————————————-

CELEBRACIONS I ACTIVITATS

Diumenge 1 de maig: Trobada Parroquial. Aquest any no hi haurà la ja tradicional  “Sortida Parroquial de l’1 de maig”. En el seu lloc tindrem una TROBADA de reflexió i estudi entorn de la temàtica que proposa el Pla Pastoral. Serà a les 6 de la tarda, a la sala parroquial Mn. Vinyeta.

Després d’haver tractat, en grups, durant el passat trimestre, el tema  “Crida a l’autenticitat de vida”, ens proposem, ara, reflexionar sobre el segon gran tema que proposa el Pla Pastoral : “Crida a l’evangelització”. Un bon mitjà evangelitzador és “L’ACOLLIDA”. Revisarem com la fem i com la podem millorar. US ESPEREM!

Curs bíblic: El proper dimarts dia 3 de maig, a ¾ de 7 de la tarda, a la rectoria. Tema: Ac 2,1-13. Estudi (punts 1-2) La Vinguda de l’Esperit Sant (p. 57).

Consell pastoral parroquial: Es reunirà dijous, dia 4, a les 9 del vespre, a la rectoria.

Reunions de pares de nens de primer curs de Catequesi: Properament tindrem la reunió de final de curs amb els pares i mares dels nens que han fet el primer curs de Catequesi.

  • Divendres dia 6, a les 9 del vespre, a la sala Mn. Vinyeta, a la rectoria de Santa Maria.
  • Divendres dia 13, a les 9 del vespre, a l’església de la Mare de Déu de Montserrat.

Celebracions de final de curs de primer i segon de Catequesi:

  • Dimarts dia 17, de 2/4 de 6 a 2/4 de 7, els grups de segon curs.
  • Dilluns dia 23, de 2/4 de 6 a 2/4 de 7, els grups de primer curs.

 

Pàgina WEB: www.parroquiesdevilafranca.org.

Consulteu-la!

DIUMENGE V DE PASQUA

DE L’ANY SANT DE LA MISERICÒRDIA

24 D’ABRIL DE 2016

LA PRESÈNCIA DEL SENYOR RESSUSCITAT

Ens trobem al bell mig de la cinquantena pasqual. Hem celebrat els quatre primers diumenges i ens en queden quatre més. La presència del Ressuscitat enmig dels seus continua molt viva. Ell continuarà present entre els seus deixebles, i ara també entre nosaltres, en la seva Església, fins el final dels temps.

El Concili Vaticà II, en un dels seus documents, diu que «el Senyor és sempre present en la seva Església, sobretot en les accions litúrgiques». I concreta aquesta presència: en la celebració de l’Eucaristia, en la persona del ministre, en els sagraments, en la seva Paraula, en la pregària eclesial… La presència del Ressuscitat és sempre en la seva Església i es fa visible per mitjà dels signes sacramentals. Com es féu present enmig dels apòstols reunits amb Maria al cenacle, també es continua fent present enmig de l’assemblea reunida, ja que sempre és veritat que «quan dos o tres es reuneixen en el meu nom, jo sóc enmig d’ells» (Mt 18,20). L’assemblea cristiana es reuneix, sobretot, el diumenge per celebrar l’Eucaristia. Llavors Jesús està enmig nostre i la glòria de Déu ens envolta. Som una anticipació de l’assemblea celestial.

Els sagraments pasquals del baptisme, la confirmació i l’eucaristia, que s’administren abundosament durant el temps pasqual, fan créixer l’Església, no solament en nombre de membres, sinó també en gràcia de Déu. La participació a la vida sacramental fa créixer la Pasqua fins arribar a la plenitud de la Pentecosta.

—————————————————————————————————————-

CELEBRACIONS I ACTIVITATS

Primeres Comunions: Diumenge passat vàrem iniciar les tandes de Primeres Comunions, que seran cada diumenge fins a finals del mes de maig. Aquestes celebracions seran a la missa de les 12 del migdia, a Santa Maria. Durant el mes de maig també hi haurà Primeres Comunions, a l’església de la Mare de Déu de Montserrat, a la missa de les 11 del matí.

En aquestes celebracions pregarem especialment perquè els infants que fan la primera comunió visquin cada dia més units a Jesús. Pregarem, també, perquè els seus pares i familiars sàpiguen ajudar-los a créixer com a cristians i perquè els catequistes i tots els qui els han ajudat a conèixer Jesucrist continuïn realitzant la seva tasca acompanyats de la benedicció de Déu.

Pastoral de la salut:

  • Reunió del voluntariat: Dimarts dia 26 d’abril, a ¾ de 7 de la tarda, a la rectoria.
  • Missa al Centre Ricard Fortuny: dissabte dia 30 d’abril, a 2/4 de 12 del migdia.

Festivitat de la Mare de Déu de Montserrat: Aquest any s’escau en dimecres. L’horari de misses serà l’habitual dels dies feiners. A més hi haurà una celebració solemne a l’església de la Mare de Déu de Montserrat, al barri de l’Espirall, a les 8 del vespre

Diumenge 1 de maig: Trobada Parroquial. Aquest any no hi haurà la ja tradicional  “Sortida Parroquial de l’1 de maig”. En el seu lloc tindrem una TROBADA de reflexió i estudi entorn de la temàtica que proposa el Pla Pastoral. Serà a les 6 de la tarda, a la sala parroquial Mn. Vinyeta.

Després d’haver tractat, en grups, durant el passat trimestre, el tema  “Crida a l’autenticitat de vida”, ens proposem, ara, reflexionar sobre el segon gran tema que proposa el Pla Pastoral : “Crida a l’evangelització”. Un bon mitjà evangelitzador és “L’ACOLLIDA”. Revisarem com la fem i com la podem millorar. Anem-hi pensant!