Grups de diàleg

 CONFERÈNCIES GRUPS DE DIÀLEG

22 de gener: “LA DOCTRINA SOCIAL DE L’ESGLÉSIA I LA SOLUCIÓ DELS PROBLEMES SOCIALS”, per Concepció Huerta, Llicenciada en Teologia. Membre del SeDASE (Seminari de Doctrina i Acció social de l’Església) de la Facultat de Teologia de Catalunya.

19 de febrer: “SIS CONCEPTES PER ENTENDRE LA IMMIGRACIÓ”, per María  del Carmen de la Fuente, Llicenciada en Sociologia. Membre de la Fundació Migra Studium.

12 de març: “COMENTARI SOBRE L’EVANGELI DE MARC”, per  Francesc Riera, jesuïta. Director de la Cova de Manresa i del seu Centre Internacional d’Espiritualitat.

16 d’abril: “COMPROMÍS DELS LAICS EN EL MÓN”, per  Cori Casanova, metgessa. Membre de l’Equip LAÏCAT XXI.

21 de maig: “ELS CRISTIANS PERSEGUITS AVUI”, per Marta Garcia Campos, membre de la Fundació Ajuda a l’Església Necessitada.

11 de juny: “CREURE ENCARA?”, per Josep Maria Carbonell.  President de la Fundació Joan Maragall.

 

Totes les sessions en dilluns de 21h. a 22:30h. del vespre. A la sala parroquial Mn. Joan Vinyeta de Vilafranca del Penedès.