La nit més gran de l’any, amb que iniciem els cinquanta dies de la Pasqua. És la nit de la resurrecció de Jesús, que ens obre el camí de la vida per sempre.

Al·leluia!!!!!!!!!!!!!!