Grups de Postconfirmació i Joves

Després de la Confirmació, s’ofereix als joves la possibilitat de continuar en grups per franges d’edat, reflexionant i compartint la vida i la fe. Participen en celebracions, misses, activitats i sortides.