Grups de Postconfirmació

Aquests grups estan formats per joves que després de la seva confirmació volen continuar fent grup per viure plegats la fe, tot aprofundit i avançant en la seva vida com a homes i dones, i creients. Aquests grups s’anomenen d’iniciació, ja que són una iniciació als grups de la JARC.