Organització Parroquial

Gestió de les Parròquies i de la Pastoral:

Equip sacedotal ( 3 capellans)

Consell Pastoral

Consell d’Economia

Santa Maria 2020