QUARESMA

Alguns mitjans per viure intensament la Quaresma aquest 2019:

– Laudes i Vespres juntament amb la missa dels dies feiners (8:15 h Stma.Trinitat, 20 h Santa Maria).

– Laudes també els dissabtes (9:30 h Santa Maria).

– Rosari els dimecres (19:30 h Santa Maria): durant tota la Quaresma resarem els misteris de dolor.

– Viacrucis cada diumenge a la tarda (18 h) en una església diferent (vegeu agenda del full parroquial de cada setmana).

10 de març (I Quaresma): Basílica de Santa Maria.

17 de març (II Quaresma): Església de Sant Francesc.

24 de març (III Quaresma): Parròquia Santíssima Trinitat.

31 març (IV Quaresma): Església M. de Déu de Montserrat.

7 d’abril (V Quaresma): Capella Mare de Déu de Fàtima.

14 d’abril (Diumenge de Rams): Basílica de Santa Maria.

– Altres moments de pregària personal o comunitària.

– Recés d’Advent: dissabte 30 de març de 10:30 a 13:30 h al Monestir de la Mare de Déu del Carme.

– Espais de formació: conferències dels Grups de Diàleg, grup bíblic, grup d’estudi d’evangeli, formació litúrgica… (vegeu agenda).

– Austeritat i sobrietat en el menjar i en les despeses.

– Solidaritat i generositat amb els altres, especialment amb els necessitats, …

Que cadascú busqui els mitjans per viure amb intensitat aquesta Quaresma.