Sessions de Formació i Diàleg

S’organitzen sessions de formació obertes a tothom sobre temes d’actualitat cristiana, social, bíblica, eclesial… Es procura convidar ponents experts en el tema que es tracta. Les sessions són una vegada al mes, de gener a juny, en dilluns de 21 a 22:30h a la sala parroquial Mossèn Vinyeta, i consisteixen en una conferència i un temps de diàleg dels assistents amb el ponent.