Sagraments

Els altres sagraments se celebren segons s’hagin preparat i programat: Baptismes, Matrimonis, Confirmació…

El sagrament del Perdó (Confessió o Penitència) es pot rebre els dies i hores programats en què hi ha un prevere disponible (vegeu cartelleres informatives) i sempre que convingui, demanant-ho al mossèn. També es pot celebrar al despatx parroquial en els propis horaris. La parròquia organitza celebracions comunitàries amb absolució individual per Advent i Quaresma.

La Unció dels Malalts es pot demanar sempre que convingui, preferentment quan la persona malalta o anciana està encara ben conscient per rebre aquest sagrament. La parròquia organitza una vegada a l’any una celebració comunitària dintre de la missa.

Les exèquies cristianes pels difunts se celebren a la basílica de Santa Maria o a l’oratori del tanatori segons ho demani la família. La parròquia ofereix també una eucaristia funeral cada dilluns a les 20 h a la basílica de Santa Maria pels difunts de la setmana i per tots aquells que es demani.