Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes

A Vilafranca hi ha una delegació local de l’Hospitalitat de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa. S’organitza la participació en els pelegrinatges a Lourdes de juny i setembre, en altres activitats de l’Hospitalitat; i també s’organitzen activitats aquí com la festa de la Mare de Déu de Lourdes i altres trobades.