Grup Tercer Món – Mans Unides

És un grup de persones especialment sensibilitzades pel treball missioner i de cooperació amb els països empobrits del Tercer Món.

Treballen en coordinació amb la delegació de missions del bisbat i amb l’ONG Mans Unides, de la qual són delegació local.

Organitzen actes solidaris com el Domund, la Campanya contra la Fam en el Món, el Mercadet Solidari i la Campanya Dona Llum al món.