Grups d’Estudi Bíblic

Hi ha dos grups bíblics:

  • un curs d’iniciació a la Bíblia amb un programa fix, en sessions mensual els dilluns de 18:30 a 19:30 h
  • un altre fa l’estudi d’evangeli del text que es llegirà a la missa del diumenge següent, en sessions mensuals els dimarts de 18:30 a 19:30 h.