Grups d’Estudi Bíblic

Hi ha dos grups bíblics: un estudia sistemàticament un llibre de la Bíblia, en sessions quinzenals els dimarts de 18:45 a 19:45 h; i un altre fa l’estudi d’evangeli del text que es llegirà a la missa del diumenge següent, en sessions mensuals els dimarts de 18:30 a 19:30 h.