Arxiu eclesiàstic de Vilafranca

Que és l’Arxiu Eclesiàstic de Vilafranca?

L’Arxiu Eclesiàstic de Vilafranca del Penedès (AEVP) és l’ens de les parròquies de Vilafranca del Penedès encarregat de la custòdia, conservació i difusió de la documentació generada al llarg dels segles per l’Església catòlica a la ciutat de Vilafranca del Penedès. Els fons documentals bàsicament són tres: l’Arxiu Parroquial de Santa Maria de Vilafranca del Penedès (APSMVP), l’Arxiu Parroquial de la Santíssima Trinitat de Vilafranca del Penedès (APSTVP) i l’Arxiu del Deganat del Penedès (ADP). 

Com realitzar les consultes a l’arxiu

Per tal de realitzar la consulta de la documentació de l’arxiu és necessari acordar dia i hora amb el responsable de l’arxiu a través d’aquest enllaç, contacte.

Us informem que actualment hi ha un bon nombre d’investigadors que realitzen consultes a l’arxiu i que, per tant, és del tot necessari acordar dia i hora amb el responsable. 

Dia de consulta

    • Els dimecres de 18 h a 20 h.

Condicions d’accés

    • Només és permet una persona per dia i sessió. Per tant, només es permet accedir a una única persona. No hi ha espai d’espera pels acompanyants.
    • No es pot accedir a l’arxiu sense cita prèvia.
    • Únicament es pot fer servir llapis, no està permès l’ús de bolígrafs.
    • No es fan recerques genealògiques des de l’arxiu.

Els registres parroquials estan digitalitzats?

Els llibres de registre parroquials (baptismes, matrimonis i defuncions) no estan digitalitzats i, per tant, no es poden consultar en línia. La consulta únicament es pot fer presencial.

A l’Arxiu Diocesà de Barcelona hi ha una còpia microfilmada dels llibres de registre parroquials que és consultable.

On es troba l’arxiu?

L’arxiu es localitza físicament a l’edifici de la rectoria de la parròquia de Santa Maria de Vilafranca del Penedès, al carrer de Santa Maria número 12 (al costat de la basílica parroquial).

Expedició de certificats de registres

No s’expedeixen certificats de registres parroquials amb finalitats genealògiques. Només s’emetrà aquest document quan es justifiqui per raons legals o d’inclusió en un expedient eclesiàstic. 

Restriccions de la consulta

Segons el Decret 07/18 “Normativa sobre els llibres sagramentals parroquials en curs” s’estableix que:

A no ser que l’Ordinari disposi una altra cosa, la documentació relativa als registres sacramentals dels últims cent anys ha de quedar tancada a la lliure i pública consulta, ja que és reservada per la seva pròpia naturalesa. A partir d’aquesta data passarà a considerar-se documentació històrica. Les sol·licituds de dades amb finalitats genealògiques referides als últims cent anys només s’atendran quan l’interessat recapti dades sobre els seus avantpassats directes fins al segon grau inclusiu“.

Més informació

Trobareu més informació sobre l’Arxiu Eclesiàstic de Vilafranca del Penedès al següent enllaç: http://arxiueclesiasticdevilafranca.blogspot.com/p/presentacio.html