Serveis litúrgics

Són molts els serveis que cal fer en les celebracions, especialment en la missa. Destaquem els serveis de la sagristia, flors…; els escolans, lectors, donadors de comunió, els que passen les col·lectes…;  i els que col·laboren amb la música (directors de cants, organistes…). Tots  són serveis voluntaris que desenvolupen els fidels per fer més vives i participades les celebracions litúrgiques de la comunitat.