CATECUMENAT I CONFIRMACIÓ D’ADULTS

La parròquia ofereix la possibilitat de rebre els sagraments de la iniciació cristiana (Baptisme, Primera Comunió i Confirmació) a aquells adults que no els van rebre de petits. La preparació es fa en un grup de formació d’adults que serveix per preparar la Confirmació (i la Primera Comunió) als que els falta aquest sagrament, com també per als adults que volen ser cristians. En aquest cas, s’anomenen “catecúmens” i per a ells la preparació es un procés que s’anomena “catecumenat”. Les inscripcions es fan a principi de curs, el procés de formació dura un curs, i els sagraments es reben al final de curs, durant el temps de Pasqua.