Pastoral de la Salut

Grup compost per persones voluntàries que es proposen complir la missió de la comunitat parroquial d’acompanyar a les persones que es troben en un procés de malaltia i viure amb elles la Bona nova del Regne.

“…estava malalt i em vau visitar …” (Mt. 25,36)