Pastoral de la Salut

És el grup parroquial que atén les persones que per motius de salut o d’edat no poden participar de la vida de la comunitat cristiana i se les atén a casa seva o a les residències. El servei és sobretot d’acompanyament espiritual però també humanitari. Al Centre Sociosanitari Ricard Fortuny se celebra la missa una vegada al mes, i un altre dia al mes es porta la comunió a tots els malalts que ho demanen. També se celebra l’Eucaristia setmanal (dissabtes) a la Residència Inglada Via. Es fa una trobada de pregària una vegada al mes al Centre de dia Vila Àgora i a la Residència L’Espiga del carrer Graupere. També es visiten molts malalts i ancians al seu domicili i se’ls dona la comunió. Quan els malalts ho demanen, s’avisa el mossèn per rebre els sagraments de la Penitència o de la Unció dels Malalts. També organitzen la celebració comunitària del sagrament de la Unció dels Malalts.