Pastoral de la Salut

És el grup parroquial que atén les persones que per motius de salut o d’edat no poden participar de la vida de la comunitat cristiana i se les atén a casa seva o a les residències.

El servei és sobretot d’acompanyament espiritual però també humanitari. Al Centre Sociosanitari Ricard Fortuny se celebra la missa una vegada al mes, i un altre dia al mes es porta la comunió a tots els malalts que ho demanen.

També se celebra l’Eucaristia mensual (dissabtes) a la Residència Inglada Via. Es fa una trobada de pregària una vegada al mes al centre de dia Vila Àgora (Avda Barcelona, 12), Jaume Nicolàs (Bisbe Morgades, 15) i a la Residència L’Espiga del carrer Graupera (carrer Graupera, 23).

Es fa la pregària del rosari al centre Ricard Fortuny i a la residència Inglada Via.

També es visiten molts malalts i ancians al seu domicili i se’ls porta la comunió. Quan els malalts ho demanen, s’avisa el mossèn per rebre els sagraments de la Penitència o de la Unció dels Malalts. També organitzen la celebració comunitària del sagrament de la Unció dels Malalts.