Devocions populars

La parròquia desitja encaminar els actes de pietat, donant-los un contingut d’autèntica pregària i formació cristiana envers el poble fidel.

 Rosari:  cada dia a les 19:00 a la capella del Santíssim a la basílica de Santa Maria.

Novenes: de Sant Félix – del 22 al 30 d’agost

Actes de signe eucarístic i marià: