Donatius

Els donatius són necessaris per al manteniment de la Parròquia i el desenvolupament de les seves activitats pastorals i socials. Us agraïm anticipadament el vostre donatiu.

Els donatius a l’Església es poden desgravar en la declaració de la renda. Si teniu voluntat de fer la desgravació, ens ho heu de comunicar en el moment de fer el donatiu i facilitar les dades de nom, cognoms i DNI per tal que la Parròquia pugui notificar-ho a Hisenda.

Opcions de fer un donatiu

Hi ha diferents opcions per fer un donatiu que tot seguit us expliquem.

  • Transferència bancària
  • Donatiu per internet
  • Quota fixa periòdica domiciliada

Transferència bancària

Podeu fer una transferència bancària puntual o amb la freqüència que us vagi bé al nostre compte corrent

ES03 0075 0769 3106 0060 5344
Indiqueu com a concepte nom, cognoms i DNI.

Si voleu que us fem un rebut de la vostra donació, heu d’enviar còpia de comprovant bancari de la transferència a la Parròquia. Ens la podeu facilitar tant per correu ordinari, per correu electrònic a parroquia@parroquiesdevilafranca.org, per correu postal o entregar-lo personalment els dies de Despatx Parroquial.

Donatiu per internet

Podeu fer el vostre donatiu a través del portal donoamiiglesia.es. Heu de fer clic al botó donar a la meva parròquia.

Quota fixa periòdica domiciliada

Heu d’emplenar el Formulari de Donació del final d’aquest escrit.

Una vegada omplert i signat ens feu arribar el Formulari (tant per correu ordinari, per correu electrònic a parroquia@parroquiesdevilafranca.org o en mà els dies de Despatx Parroquial).

En omplir el Formulari de Donació ja tenim les dades necessàries per elaborar els rebuts.

Descarregar (PDF, 193KB)

Moltes gràcies