Activitats per als infants petits i les famílies

A la basílica de Santa Maria hi ha un espai infantil perquè les famílies amb infants petits puguin distreure’s mentre els pares segueixen la missa; són els mateixos pares els que vigilen els fills.

Un dissabte al mes a les 19:15 h a la sala Mossèn Vinyeta s’expliquen els “Contes de Santa Maria” per anar introduint els més petits (fins a 2n de Primària) en la fe cristiana.

També es programen puntualment algunes excursions per a famílies amb fills fins a 12 anys.

I xerrades formatives per a matrimonis amb fills.