Segons conta la tradició, el 1562, l’Apòstol Pau, vestit de pelegrí, es va aparèixer a dos pastors coixos que estaven a prop d’unes aiguamolls. Sant Pau abocà l’aigua que portava en una carabasseta, en el fangar dels aiguamolls i manà a aquells dos hòmens que entraren a les aigües fangoses. Quan eixiren de l’aigua, ja curats, no veieren Sant Pau, que havia desaparegut. Aquells dos hòmens anaren al poble per contar el doble miracle que havia produït l’Apòstol: la seua curació i la transformació de les aigües dels aiguamolls, des d’aquell dia, netes i transparents.

Són diversos els Goigs i els textos que narren aquesta tradició de l’aparició de l’Apostol i de la curació dels dos pastors coixos.

I és cada 25 de gener, quan l’Església celebra la festa de la conversió de Sant Pau, aquell fariseu que primer va perseguir els cristians, com descriu els Fets dels Apòstols:

“Saule es presentà al gran sacerdot i li demanà cartes dirigides a les sinagogues de Damasc per tal que, si en trobava alguns que foren del Camí, els poguera dur detinguts a Jerusalem” (Ac 9: 1-2). I va ser en el camí a Damasc, que Saule, en una visió, escoltà la veu de Jesús.

Certament que el text dels Fets dels Apòstols no diu res del cavall. Només ens diu que Pau, anomenat també Saule, va caure a terra (9:4). Però la tradició popular el fa caure del cavall. I amb la caiguda i la ceguesa, Pau va canviar de vida. Com que la visió l’havia deixat cec, Pau fou portat a Ananies, deixeble de Jesús, que li retornà la vista. Una vegada retornada la vista, Pau va ser batejat i així, de perseguidor es transformà en l’Apòstol dels pagans.

Cuant anaveu á Damasco

Per cristians conquistar

Per lo cami encontrareu

Al quins te tots de salvar:

Y vent vostra valentía

 Del cavall vos ha llansat”.

De la ditxosa caiguda

Sens vista vareu quedar

Y sens ella coneguereu

La llum, queus venia á dar:

Senyor que voleu que fassa

Al punt li habeu demanát.

A Ananías lo Senyor

Comunicà sa intenció,

Manantli vos notificás

Serieu vas d’elecció:

Y si be li contradi

Sempre mes vos ha honrat.

Aquest diumenge, 29 de gener, celebrarem aquest tradicional Aplec, a l’Ermita de Sant Pau. Els actes programats són els següents:

* 11 h, davant l’ermita, EUCARISTIA;

* 12 h, Actuació de la Coral Ressò, de l’Arboç, i de l’Esbart Rocassagna, de Gelida.

* 13 h, Gegants de Pacs i Sardana Bell Penedès.