rams

 

Hosanna el fill de David! Beneït el qui ve en nom del Senyor!

(Mateu 21,9)