Jesús celebra el darrer sopar amb els seus deixebles i els deixa com a testament l’Eucaristia i el  manament de l’amor.