Acollidors de Promesos

Aquest grup es dedica a l’acolliment de les parelles de promesos que demanen el sagrament del matrimoni. Els matrimonis acollidors transmeten els valors del matrimoni Cristià fonamentat en la fe i en la pròpia experiència, mitjançant el diàleg i la reflexió.