Agrupament Escolta Pere II i Santa Maria de Foix

L’Agrupament pretén formar ciutadans/ciutadanes conscients i compromesos, a partir del mètode escolta i de les opcions de l’escoltisme catòlic: fe, país i educació. Dins l’activitat habitual s’inclouen tallers, xerrades, activitats lúdiques, sortides i serveis. També celebren el Camp Sant Jordi i Campaments a l’estiu. El centre forma part de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya.

https://webdelcau.wordpress.com/