Agrupament Escolta Pere II i Santa Maria de Foix

És un agrupament escolta federat a Minyons Escoltes i Guies de Catalunya que desenvolupa les seves activitats en els locals parroquials de la capella de la Mare de Déu de Fàtima del barri del Poble Nou (C/ Bisbe Morgades, 23 bis). Les seves activitats es fan els dissabtes a la tarda, adreçades a infants i joves de 6 a 17 anys, distribuïts per unitats segons la seva edat i conduïdes pels caps del propi agrupament. També es fan sortides, altres activitats, i els camps d’estiu de cada unitat.

https://webdelcau.wordpress.com/