Comunitat de l’Espirall

La comunitat de l’Espirall realitza:

Preparació de les celebracions,tenir cura de l’església i locals, catequesi i reunions de pares, formació de les catequistes, voluntaris de Càritas (obrers i malalts), acompanyament de gent gran que se sent sola, … o altres necessitats com portar la comunió.

Integrar-nos en el treball social que es porta a terme en el barri de l’Espirall. Comporta:

Reunions i participacions en l’aplicació de projectes de la “Llei de Barris”. Oferta dels locals que disposa l’església per a cursos de formació destinats principalment a joves en atur. Mantenir contactes amb els/les assistents socials de Càritas i ajuntament en situacions d’orientació o ajuda a les persones. Restar obertes al dia a dia. Deixar-nos trobar com una veïna mes del barri, que escolta i participa de la vida de la gent.