Consell d’Economia

La seva funció és vetllar pels temes econòmics de les Parròquies de Vilafranca, l’atenció del que suposen les despeses de les tasques pastorals i conservació del patrimoni i d’informar als fidels de la seva gestió.