Grup Esplai Parroquial (GEP)

L’esplai pretén intervenir educativament en el temps lliure dels infants i adolescents, per ajudar-los a viure’l de manera diferents, tot plegat segons un model d’home i de societat inspirats en Jesucrist. Dins l’activitat habitual s’inclouen tallers, xerrades, activitats lúdiques, sortides i serveis, també realitzen activitats d’estiu. El GEP forma part del Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC).

www.gepvilafranca.cat