JARC

Després d’aquest període de postconfirmació, es proposa als grups entrar a formar part de la JARC (moviment de Joves Cristians de Pobles i Comarques). Aquest moviment educa els joves en el compromís cristià conscient en el medi rural i comarcal, diocesà i català. S’organitzen trobades i recessos, la Pasqua Jove, i també s’ajuda a la formació de militants, indicadors i consiliaris. Molts d’ells esdevenen catequistes de joves a la parròquia.