La Comissió de Joves

La comissió que coordina la pastoral de joventut de la comunitat parroquial de Vilafranca. Aplega un representant de cadascun dels àmbits de la pastoral de joves: catequesi de confirmació, grups d’iniciació, JARC, grup “Missa jove”, esplai parroquial i agrupament escolta. S’anomena “Joves Cristians de Vilafranca”, i és on els diversos col.lectius que la formen s’intercanvien informacions, comparteixen el que fan i organitzen activitats conjuntes.

Campanya de l’Ampolla: https://campanyadelampolla.wordpress.com