Missa Jove

És el grup de catequistes que s’ocupa de preparar la primera part de la missa amb infants i joves: fent d’ella una celebració més entenedora, participativa i viscuda. Es reuneixen trimestralment per preparar les diferents eucaristies. Són presents en els missa a Sta. Maria (20 h del dissabte).