OBJECTIU PASTORAL DIOCESÀ 2011-2012: “EL COMPROMÍS SOCIAL CRISTIÀ”

La intenció de l’objectiu pastoral que enguany es proposa a tota la nostra diòcesi de sant Feliu és ajudar a un desvetllament de la consciència personal de cada cristià en la dimensió del compromís social.

El treball a fer contempla dues fases: la primera part té una dimensió més personal, enfocada a descobrir la motivació d’aquest compromís social en l’experiència de fe de cadascú. La segona part té un contingut més comunitari. Es tracta d’una revisió de la manera de ser i de funcionar de les nostres parròquies, comunitats i moviments en la perspectiva de l’atenció social.

Per als creients, la sensibilitat social és una crida personal de Jesucrist, és proposta evangèlica. L’anunci de l’Evangeli consisteix essencialment, tal com ens recorda el nostre Bisbe, “en la invitació a sortir d’un mateix per estimar i servir Déu i els germans. La sensibilitat social forma part, en efecte, de tota la concepció de món i de vida, que formulem i professem en el Credo. A més n’és conseqüència, com tot el conjunt de la vida moral del cristià. El Déu dels cristians, al qual estimem i servim, és Creador i Redemptor del món i, així mateix, els germans, als quals som cridats a estimar i servir, són persones individuals, però també són societat, estructures, cultura…

La nostra sensibilitat cristiana envers la qüestió social és un deure de justícia, ens diu el Bisbe Agustí, “però no oblidem que, encara que l’amor cristià va més enllà que l’estricta justícia, qui estima com a cristià no oblida el que és just, sinó que compleix i –podem dir- dóna plenitud a allò que exigeixen estrictament la dignitat de la persona humana i els seus drets”.

El document editat com a pauta de treball consta de dues parts:

  1. Les fonts del compromís social cristià;
  2. Parròquies i comunitats socialment atentes.

En el Consell pastoral parroquial estudiarem la manera de treballar-lo i proposarem fer aquest treball als diversos grups i col·lectius parroquials.

CELEBRACIONS I ACTIVITATS

Setmana de pregària per la unitat dels cristians

Com cada any la celebrarem del 18 al 25 de gener. El lema d’enguany és: “TOTS SEREM
TRANSFORMATS PER LA VICTÒRIA DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST”. A través de la pregària i l’esforç per la unitat plena de l’Església, nosaltres, i les diverses tradicions cristianes, canviarem, serem transformats i fets semblants a Crist. La unitat per la qual preguem demana la renovació de certes formes de vida eclesial que ens són familiars i
comporta la voluntat de renunciar a qualsevol rivalitat entre nosaltres. En el pla diví de la salvació hi cap tothom. Per la seva mort i resurrecció, Crist ho abraça tot, sense qüestionar ni guanys ni pèrdues, “perquè tots els qui creuen tinguin en ell vida eterna”(Jn 3,15). També nosaltres podem tenir part en la seva victoria!

Pregarem per aquesta intenció en les Eucaristies de cada dia, principalment en les del cap de setmana (dissabte, 21 i diumenge, 22). Una celebració important serà la Pregària Ecumènica que tindrem el dissabte dia 21, a les 6 de la tarda, a l’església de la Mare de Déu de Montserrat (carrer Baltà de Cela, 41. L’Espirall).

Jornades de Formació per a Catequistes

Dilluns dia 16 de gener, de 2/4 de 9 a 10 del vespre, a la sala parroquial Mn. Joan Vinyeta. Tema: “La figura de Jesús segons sant Marc” per Mn. Ferran Bueno. I dilluns dia
23, a la mateixa hora i en el mateix lloc: “Catequesi i família” per Mn. Miquel Raventós.

Curs bíblic

Dimarts dia 17 de gener, a la rectoria, a ¾ de 7 de la tarda. Tema: 1Co 12,31 – 13,1-13.

Missa Familiar

Dissabte dia 21 de gener, a les 7 de la tarda, a la Parròquia de la Stma. Trinitat.

Benedicció d’animals, en motiu de la festa de sant Antoni Abat

El proper diumenge dia 22, a ¾ d’1 del midia, davant l’església de sant Francesc.

Col·lecta a favor de Càritas, Campanya de Nadal

En les misses del cap de setmana anterior a la festa de Nadal es recolliren, per a Càritas Diocesana, 5.170 euros. També arribaren a Càritas Interparroquial de Vilafranca diversos donatius en metàlic i gran qüantitat d’aliments. D’aquesta manera hem fet possible, gràcies a la generositat de molts, el que ens demana l’eslogan de Càritas: “Ajuda’ns a ajudar”.

Moltes gràcies!