“PELEGRINS DE LA VERITAT”

El XXV aniversari de la primera trobada interreligiosa d’Assís, l’octubre de 1986, ha estat recordat i celebrat per Benet XVI amb la convocatòria d’una “Diada de Reflexió, Diàleg i Pregària per la Pau i la Justícia en el Món”.

El lema proposat “Pelegrins de la veritat, Pelegrins de la pau” comporta un significat i un valor molt importants. En identificar tots els participants en la diada com a pelegrins de la veritat, el papa admet que ningú no la posseeix de forma absoluta i tots compartim en relació amb ella la condició de cercadors i pelegrins.

La pau al món segueix essent la preocupació principal de la nova reunió. El papa no ha deixat de subratllar la degeneració que suposa per a les religions el desencadenament de la violència, i ha reconegut “ple de vergonya” que “també en nom de la fe cristiana s’ha recorregut a la violència en la història”.

La convocatòria per a la diada de 2011 contenia una novetat important: la invitació a la trobada de representants de grups aliens a les religions, encara que allunyats també del rebuig explícit de Déu que caracteritza els ateus, sobretot en els seus corrents, avui de nou importants, d’ateisme militant. Són els “agnòstics”, persones que no afirmen simplement que “no hi ha Déu”, sinó que “pateixen a causa de la seva absència i, cercant allò que és autèntic i allò que és bo, són interiorment en camí cap a ell”, i poden ser identificats com a “pelegrins de la veritat”.

No importa aquí si tots els que es declaren agnòstics es reconeixeran en la descripció que d’ells fa el papa. Importa sobretot que la seva mirada s’ha adreçat, més enllà de les religions, al que documents anteriors en deien homes de bona voluntat, els ha inclòs entre els interlocutors del diàleg, que en les circumstàncies actuals de pluralisme cal tenir en compte, i els reconeix la capacitat d’interpel·lar els creients per a la purificació de la seva fe.

A més, recordem que, recentment, Benet XVI afirmà a Alemanya que els agnòstics que cerquen sincerament la veritat són més a prop de Déu que els cristians rutinaris que no viuen la seva fe.

CELEBRACIONS I ACTIVITATS

Festa de la presentació del Senyor (la Candelera)

La celebrarem el proper dijous, dia 2 de febrer. Aquest dia recordem que Jesús “el Fill unigènit fou presentat al temple amb una humanitat com la nostra”. Per això “hem de córrer tots a l’encontre del Senyor –ens diu sant Sofroni-, anem-hi tots amb ànim favorable. Que no hi hagi ningú que s’abstingui d’aquesta trobada, que ningú digui que no vol portar aquesta llum” (Sermó 3).

L’ horari de misses serà l’habitual dels dies feiners:

  • ¼ de 9: parròquia de la Stma. Trinitat;
  • 2/4 d’11: església de Sant Francesc;
  • 2/4 de 7 de la tarda: capella Monestir Mare de Déu del Carme;
  • 8 del vespre: basílica de Santa Maria.

En totes les misses es farà la benedicció de les candeles.

Pastoral de la Salut

  • Dimarts dia 31 de gener, a ¾ de 7 de la tarda, reunió a la rectoria.
  • Divendres dia 3 de febrer, a 2/4 de 12 del migdia, celebració de l’Eucaristia, a la residència Sant Francesc.

Consell pastoral parroquial

Aquest Consell es reuneix cada mes, generalment el primer dijous. La propera reunió serà el dia 2, a 2/4 de 10 del vespre, a la rectoria.

Moviment de cristians adults de pobles i comarques

Els grups del Penedès i l’Anoia es reuniran conjuntament el proper diumenge dia 5 de febrer, a partir de les 6 de la tarda, a la sala Mn. Joan Vinyeta.

Nova pàgina Web

Des de fa unes setmanes, les parròquies de Vilafranca tenim una nova pàgina Web, en la qual podeu trobar diverses informacions relacionades amb la vida pastoral de les nostres parròquies.

A més, cada setmana hi trobareu el FULL INFORMATIU.