“QUE N’ESTEM DE BÉ AQUÍ DALT!”

La litúrgia quaresmal ens convida en aquest segon diumenge a meditar l’escena de la TRANSFIGURACIÓ DE JESÚS. Jesús, que s’ha fet acompanyar per Pere, Jaume i Joan, apareix al costat d’Elies i Moisès. Aquests dos últims per-sonatges representen el profetisme i la Torà, la Llei de Déu, síntesi de tot l’Antic Testament. La Paraula de Déu avala la vida i la predicació de Jesús, el Fill de Déu, com confirma la veu que ve del cel.

Els deixebles volen romandre allí: “Rabí, que n’estem de bé aquí dalt!”, dirà Pere. Ells prefereixen abans un Crist gloriós que un Jesús que ha de passar per la ignomínia de la detenció, de l’empresonament, de l’escarni, de la mort en creu. Ells, com nosaltres, trien abans un cristianisme triomfant, sense problemes, capaç de deixar els altres bocabadats… que un seguiment de Jesús des del servei, des de la insignificança, des de l’arriscament fins i tot de la vida pels valors del Regne. La història es repeteix constantment en les nostres comunitats. Hem de revisar les nostres prioritats.

SENYOR, feu-nos comprendre que la passió és necessària per arribar a la glòria de la resurrecció. Que, també nosal-tres experimentem moments de Tabor que ens ajudin a afrontar les circumstàncies doloroses de la vida sense perdre l’esperança i confiant sempre en Vós!

CELEBRACIONS I ACTIVITATS

Durant la Quaresma som convidats a intensificar la nostra pregària personal i comunitària. A nivell comunitari us oferim:

La pregària del Viacrucis

Cada diumenge de Quaresma, a les 6 de la tarda. Aquest segon diumenge serà a la Parròquia de la Santíssima Trinitat

La pregària de Laudes, juntament amb l’Eucaristia

De dilluns a dissabte, a ¼ de 9 del matí, a la Parròquia de la Stma. Trinitat.

La pregària de Vespres, juntament amb l’Eucaristia

De dimarts a divendres, a les 8 del vespre, a la Basílica de Santa Maria. I els dimarts, també a les 8 del vespre, a l’església de la Mare de Déu de Montserrat.

Igualment, durant aquest temps de renovació quaresmal, serà bo aprofundir en la nostra formació cristiana.

Consell d’economia

Es reunirà el proper dilluns, dia 5 de març, a les 9 del vespre, a la rectoria.

Curs bíblic

El proper dimarts dia 6, a ¾ de 7 de la tarda, a la rectoria. Tema: 1Co 15,35-58.

Curset prematrimonial

Dissabte dia 10, a partir de les 8 del vespre i diumenge dia 11, a partir de les 10 del matí. A la rectoria.

Catequesi d’infants

Tots els nens i nenes inscrits a la Catequesi, amb els seus pares, són convidats a l’Eucaristia dominical, especialment durant el temps de Quaresma – Pasqua. Els dissabtes, a les 8 del vespre, a la Basílica de Sta. Maria i els diumenges, a les 11 del matí, a l’església de la Mare de Déu de Montserrat i a les 12 del migdia, a la Basílica de Sta. Maria.