“TOTHOM QUI OBRA MALAMENT TÉ ODI A LA LLUM”

Vida i llum són les paraules, les idees que més es repetei-xen en l’evangeli d’aquest diumenge. Jesús és vida i és llum. Ell ha vingut perquè tinguem vida, vida en abundàn-cia, vida eterna, vida sense fi. És el seu gran gest d’amor. Ens vol regalar la vida a tots, encara que sigui a costa de la seva pròpia. La seva vida i el seu missatge són també llum, llum en la foscor, en les tenebres de la vida, en els proble-mes i dificultats, en els moments que no veiem la fi del túnel…

Jesús vol, espera que els seus seguidors i seguidores també irradiem vida i llum. Som els missatgers de la vida, de l’es-perança, del consol, del sentit de l’existència. No podem re-nunciar a aquest encàrrec, consubstancial al ser cristià. El nostre Mestre va arribar fins a les últimes conseqüències; nosaltres som els seus deixebles. Les nostres paraules i, sobretot, la nostra vida han d’estar al servei dels altres, hem de desviure’ns perquè els altres visquin; hem de com-prometre’ns perquè tots els éssers humans visquin una vida digna i plena.

Senyor, el teu amor abraça tota la humanitat i també el nostre món, un món que de vegades ens desagrada. Vols que treballem en el teu Nom per fer més humana la nostra convivència.

Senyor, que ajudi a fer més lleugeres les creus dels altres i que no sigui cap creu per a ningú.

CELEBRACIONS I ACTIVITATS

La pregària del Viacrucis

Cada diumenge de Quaresma, a les 6 de la tarda. Aquest quart diumenge serà a l’església de Sant Francesc.

Dia del Seminari

Aquest cap de setmana celebrem el “Dia del Seminari”, amb el lema «PASSIÓ PER L’EVANGELI». Preguem pels seminaristes i per les vocacions sacerdotals. La col·lecta anirà destinada al Seminari.

Dia 19 de març: Sant Josep

Celebrem la seva festa aquest dilluns. L’horari de misses serà l’habitual dels dies feiners. A ¼ de 9 del matí, a la Parròquia de la Stma. Trinitat; a 2/4 d’11, a l’església de sant Francesc; a 2/4 de 7 de la tarda a la capella del Monestir del Carme; a les 8 del vespre a la Basílica de Santa Maria. Aquest dilluns no hi haurà Missa exequial.

Curs bíblic

El proper dimarts dia 20 de març, a ¾ de 7 de la tarda, a la rectoria. Tema: 1Co 16,1-24.

Pregària Jove de Quaresma

Divendres dia 23, a les 10 del vespre, al Monestir de la Mare de Déu del Carme.

Trobada de reflexió i pregària

La celebrarem el dissabte dia 24, de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda, a l’església i claustre de Sant Francesc. Consistirà en una presentació de l’objectiu pastoral diocesà “El compromís social cristià”, la lectura de la paràbola del Bon Samarità (Lc 10,25-37), una estona de reflexió personal i la celebració comunitària de la pregària de Vespres.

Assistir-hi ens pot ajudar a acabar de viure la Quaresma i a preparar-nos per a la propera celebració de la Pasqua.

Us hi esperem!