“HA ARRIBAT L’HORA”

La resposta de Jesús a Andreu i Felip els devia semblar enigmàtica, difícil d’assimilar. Ells estan contents perquè uns grecs, uns estrangers, pregunten pel seu Mestre; quin prestigi, quin honor, devien pensar. I Jesús els parlarà de glòria, però no de la glòria a la qual ells es referien, la glòria efímera de la fama.«Jesús els respongué:”Ha arribat l’hora que el Fill de l’home serà glorificat”». El Mestre els està parlant de la creu, del martiri, del sofriment al qual serà sotmès. I ells no ho entenen. No comprenen que l’acte de glòria que significarà la resurrecció de Jesús implica passar abans per la passió, per la creu, per la mort. I, com a qualsevol humà, a Jesús l’agita, l’angoixa el dolor i la mort que intueix pròxims, però es posa a les mans de Déu-Pare, que són les millors mans i el millor consol en les situacions difícils, de patiment.

El creient actual, igual que Andreu i Felip, ha d’assumir el dolor i el sofriment, que a la vida mai no falta, des de la perspectiva del pla salvífic i gloriós de Déu.

Senyor, ajuda’ns a mantenir-nos fidels en els moments de dificultat.

Senyor, tu tenies consciència que havia arribat “la teva hora”; nosaltres ens entestem a canviar-la. Vivim moments difícils, dóna’ns força per no evadir-nos-en i ajudar els qui més ens necessiten.

De “la missa de cada dia”

CELEBRACIONS I ACTIVITATS

Viacrucis: Aquest diumenge, cinquè de Quaresma, la pregària del Viacrucis es farà a l’església de la Mare de Déu de Montserrat, a les 6 de la tarda.

Grups de Diàleg: Dilluns dia 26 de març, a les 9 del vespre, a la sala Mn. Vinyeta, conferència sobre el tema: “FORMES DE PREGAR DE LES DIFERENTS TRADICIONS RELIGIOSES”, a càrrec del P. Jaume Flaquer, jesuïta.

Septenari dels Dolors: Des del dimarts dia 27 fins el divendres dia 30, la missa de les 8 del vespre es celebrarà a la capella de la Mare de Déu dels Dolors. La del darrer dia serà en sufragi dels membres difunts del Cos de Portants.

Pastoral de la Salut: Dimarts dia 27, a ¾ de 7 de la tarda, reunió a la rectoria. Dissabte dia 31, a 2/4 de 12 del migdia, celebració de l’Eucaristia, al Centre Ricard Fortuny.

DIUMENGE DE RAMS : Amb Jesús, entrem a Jerusalem. Com els infants que l’aclamaven, nosaltres també ens sentim feliços d’anar amb ell. I amb ell ens disposem a acompanyar-lo en el seu camí, durant la Setmana Santa i sempre.

Horari de les celebracions :

Dissabte: 18’30 h. Molí d’En Rovira i Monestir del Carme, 20 h. Basílica de Santa Maria.

Diumenge: 9 h. capella de Sant Ramon, 10 h. Parròquia de la Stma. Trinitat i capella de Fàtima, 11 h. església de Montserrat (l’Espirall), 12 h. Basílica de Santa Maria, 18´30 h. Monestir del Carme, 20 h. Basílica de Santa Maria.

VIACRUCIS : 18 h. Basílica de Santa Maria.

Celebració del sagrament de la Penitència: Les celebracions comunitàries seran el dilluns i el dimarts de la Setmana Santa: dilluns sant, a les 7 de la tarda a l’església de Sant Francesc i  a les 9 del vespre a la Basílica de Santa Maria, i dimarts sant a les 8 del vespre a l’església de la Mare de Déu de Montserrat.