JESÚS ENS MARCA UN CAMÍ

La resurrecció de Jesús va canviar totalment la vida dels apòstols i de tots els qui, convidats per ells, van formar les primeres comunitats de creients, els cristians. Amb el gest de l’Ascensió Jesús assenyala l’horitzó per als seus deixebles: la unió plena amb el Pare. Ell ens va al davant.

La festa de l’Ascensió és la festa de l’esperança, la festa en què podem contemplar Jesús glorificat, celebrar la victòria sobre la mort. La lluita i la creu porten a la plenitud de la vida. Ara ja podem experimentar que el seguiment de Jesús no és una imposició que freni les nostres capacitats naturals o reprimeixi la nostra vida. Ben al contrari, li dóna ales, li dóna força, li dóna capacitat d’anar sempre més enllà, amb llibertat i confiança. L’Ascensió posa rumb a l’objectiu de canviar el món, tal com vol Jesús, a partir del nostre compromís personal i col·lectiu. És un canvi des de dins de nosaltres cap als altres i cap a l’horitzó de vida i d’esperança marcats per la vida de Jesús, que va passar pel nostre món fent el bé.

La festa de l’Ascensió ens fa adonar que no podem perdre mai el nord de la nostra vida, i que moltes coses estan per fer i per construir, i que nosaltres hi tenim una important responsabilitat. No s’hi valen excuses. Podem i hem de prendre compromisos i decisions que estan al nostre abast. No podem quedar-nos badant mirant al cel. “Galileus, per què us esteu mirant al cel?”. Els apòstols van continuar el treball de Jesús. Se n’anaren a predicar l’evangeli pertot arreu. Com ells, nosaltres hem d’anunciar la Bona Nova.

Aquest és un dels objectius de l’ITINERARI DE RENOVACIÓ CRISTIANA que vàrem iniciar el passat dia 10 de maig. Recordeu que pel proper dissabte dia 26, de 6 a 7 de la tarda, a la sala Mn. Vinyeta, hi ha programada una segona trobada. Feu-ho saber a totes les persones que els pugui interessar.

CELEBRACIONS I ACTIVITATS

Campanya de l’assignació tributària: Durant el mes de juny hem de fer la Declaració de la Renda i se’ns planteja l’oportunitat de decidir on volem que vagi a parar una part dels nostres impostos. Amb el lema “AJUDES L’ESGLÉSIA. HI GUANYEM TOTS” se’ns invita a marcar la “X” a la casella “Església catòlica” en la nostra Declaració. Una altra “X” la podem posar a la casella “per a altres obres socials”.

Grups de Diàleg: Dilluns dia 21 de maig, de 9 a 2/4 d’11 del vespre, darrera trobada d’aquest curs dels Grups de Diàleg. Tema: “50 ANYS DEL VATICÀ II”. Conferenciant: Mn. Joan Torra, Professor a la Facultat de Teologia de Catalunya i Rector de la Parròquia de Torelló.

Comissió “Santa Maria 2020”: Dijous dia 24, a les 7 de la tarda, reunió a la Rectoria, amb l’equip d’arquitectes que dirigeixen l’obra de restauració de la Basílica.

Permanent del Consell Pastoral Parroquial: Es reunirà dijous dia 24, a les 9 del vespre, per a preparar la “Trobada de final de curs” de tots els col·laboradors pastorals de les Parròquies de Vilafranca.

Pastoral de la salut: Dissabte dia 26 de maig, a 2/4 de 12 del migdia, Eucaristia al Centre Ricard Fortuny.

Excursió de final de curs de les catequistes: Dissabte, 26 de maig. Visita a la ciutat de Lleida: Seu Vella,  Museu diocesà i Acadèmia catòlica.

Acolliment Prematrimonial: Dissabte dia 26, a partir de les 8 del vespre i diumenge dia 27, al matí.

Noces d’or i d’argent matrimonials : A la celebració de l’Eucaristia del diumenge 3 de juny, a les 12 del migdia, a Santa Maria. Preguem, als interessats a participar-hi, que ens ho comuniquin.