Cinquantè aniversari de l’inici del Concili Vaticà II (2)

El proper 11 d’octubre farà 50 anys que s’inicià el Concili Vaticà II, que convocà el Papa Joan XXIII. Per aquest motiu, ens va semblar oportú llegir, els dies de la Novena a Sant Fèlix, alguns fragments de dos dels principals documents conciliars.
Tot seguit podeu llegir el corresponent al segon dia.

De la Constitució dogmàtica sobre l’Església:

Així com Crist realitzà l’obra redemptora en pobresa i en persecució, també l’Església és convidada a entrar pel mateix camí, a fi de comunicar als homes els fruits de la salvació. Crist Jesús, “essent de condició divina, no cregué haver-se d’aferrar gelosament a la seva igualtat amb Déu, sinó que s’anorreà prenent la condició d’esclau, esdevingut semblant als homes” i per nosaltres “es féu pobre, malgrat d’ésser ric”.

Semblantment, l’Església, malgrat que necessiti recursos humans per a complir la seva missió, no està constituïda amb vista a buscar la glòria d’aquest món, sinó amb vista a predicar, fins i tot amb el seu exemple, la humilitat i l’abnegació. Crist fou enviat pel Pare “a portar la bona nova als pobres… a guarir els cors desfets”, “per buscar i salvar allò que s’havia perdut”. L’Església igualment, envolta d’afecte tots els afligits per la feblesa humana, més encara, sap reconèixer en els pobres i en els qui sofreixen, la imatge del seu fundador pobre i sofrent, s’esforça a alleujar-ne la indigència, i vol servir en ells el Crist.

L’Església “avança pelegrinant entre les persecucions del món i els consols de Déu”, predicant la creu i la mort del Senyor, fins que torni. Amb la força del Senyor ressuscitat pren vigoria per poder triomfar, amb paciència i amor, de les seves pròpies penes i dificultats, les internes i les externes, i per poder descobrir fidelment davant el món, el misteri, ni que estigui encara mig velat, de Crist, fins que es revelarà al final de tot en plena llum.

Els qui amb cor sincer s’humiliïn
fins la terra i tot serà d’ells.
Benaurats seran i hereus d’un cel etern.
Benaurats seran prop de Déu.

CELEBRACIONS I ACTIVITATS

Catequesi Parroquial. Curs 2012 – 2013

  • Primer curs (nens i nenes que faran tercer curs de primària a l’escola):
    Començarà el dilluns, dia 1 d´octubre. Les sessions seran cada dilluns, de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tarda.
  • Segon curs (nens i nenes que van fer el primer l’any passat):
    Començarà el dimarts, dia 2 d´octubre. Les sessions seran cada dimarts, de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tarda.
  • Altres cursos (nens i nenes que ja han fet la primera comunió):
    Les sessions de catequesi començaran el dimecres, dia 3 d’octubre, a l’església de la Mare de Déu de Montserrat i el divendres, dia 5 d’octubre, a la rectoria de Santa Maria.

I N S C R I P C I O N S
Del 12 al 14 i del 17 al 21 de setembre
de 5 a 7 de la tarda
al despatx parroquial i a l’església de la Mare de Déu de Montserrat

Missa a l’església de sant Francesc : A partir del proper dilluns dia 17 de setembre es tornarà a celebrar l’Eucaristia, de dilluns a divendres, a 2/4 d’11 del matí, a l’església de sant Francesc.

60ª Convivència a Penyafort : Serà el proper diumenge dia 23 de setembre. El tema de reflexió: 50 ANYS DEL CONCILI VATICÀ II. El presentarà el P. Hilari Raguer, monjo de Montserrat.
Les persones interessades poden demanar informació a Frederic Cuscó (tel. 93 892 02 45) o bé a Ramon Senabre (tel. 93 890 31 68).

UN NOU CURS

L’arribada del mes de setembre assenyala, cada any, l’inici d’un nou curs pastoral. Properament es reunirà el Consell Pastoral Parroquial per a fer-ne la programació, d’acord amb els objectius que s’assenyalin en el nostre Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Enguany es tindrà especialment en compte la Celebració de l’Any de la Fe i el cinquantè aniversari del Concili Vaticà II.
Amb l’ajut del Senyor, i sabent-nos Església de Jesús, anirem fent camí, dòcils a la veu de l’Esperit. Bon curs 2012-2013!