Cinquantè aniversari de l’inici del Concili Vaticà II (3)

El proper 11 d’octubre farà 50 anys que s’inicià el Concili Vaticà II, que convocà el Papa Joan XXIII. Per aquest motiu, ens va semblar oportú llegir, els dies de la Novena a Sant Fèlix, alguns fragments de dos dels principals documents conciliars.
Tot seguit podeu llegir el corresponent al tercer dia.

De la Constitució pastoral de l’Església en el món contemporani, del Concili Vaticà II:

L’enigma de la condició humana arriba al màxim davant la mort. L’home no sols és turmentat per l’augment del dolor i per la progressiva dissolució del cos, ans també i encara més, pel temor de la desaparició perpètua. I, portat per l’instint del seu cor, pensa de manera encertada quan s’esgarrifa i refusa la desfeta total i l’acabament definitiu de la seva persona. La llavor d’eternitat que porta en ell, irreductible a la sola matèria, es revolta contra la mort. Tots els intents de la tècnica, per molt útils que siguin, no aconsegueixen apaivagar l’angoixa de l’home: la prolongació de la longevitat biològica no li pot satisfer aquell desig d’una vida ulterior que es troba inevitablement arrelada en el seu cor.

Mentre davant la mort tota imaginació falla, l’Església, en canvi, ensenyada per la divina Revelació, afirma que l’home ha estat creat per Déu per a un fi feliç, més enllà dels límits de la misèria terrenal. Déu va cridar i crida l’home perquè amb tota la seva naturalesa s’adhereixi a Ell en una perpètua comunió de vida divina incorruptible. Aquesta victòria, Crist l’aconseguí alliberant l’home de la mort amb la pròpia mort i ressuscitant a la vida.

La fe, doncs, presentada amb arguments sòlids, ofereix a qui vulgui reflexionar la resposta a la seva angoixa sobre la mort futura; i al mateix temps dóna la possibilitat d’una comunió en Crist amb els germans estimats, arrabassats ja per la mort, tot infonent l’esperança que ja han assolit la vida veritable en Déu.

Els qui aquí gemeguen i ploren
consolats seran certament.
Benaurats seran i hereus d’un cel etern.
Benaurats seran prop de Déu.
CELEBRACIONS I ACTIVITATS

Dilluns dia 24 : Festa de la Mare de Déu de la Mercè : Horari de Misses, l’habitual en dies feiners: ¼ de 9 a la parròquia de la Stma. Trinitat, 2/4 d’11 a l’església de Sant Francesc, 2/4 de 7 de la tarda al monestir del Carme i 8 del vespre a la basílica de Santa Maria.
Aquest dia invoquem MARIA
com a Consoladora dels afligits i
Alliberadora dels captius.
Que ella pregui per nosaltres!

Catequesi Parroquial. Curs 2012 – 2013 :

Primer curs (nens i nenes que faran tercer curs de primària a l’escola):
Començarà el dilluns, dia 1 d´octubre. Les sessions seran cada dilluns, de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tarda.

Segon curs (nens i nenes que van fer el primer l’any passat):
Començarà el dimarts, dia 2 d´octubre. Les sessions seran cada dimarts, de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tarda.

Altres cursos (nens i nenes que ja han fet la primera comunió):
Les sessions de catequesi començaran el dimecres, dia 3 d’octubre, a l’església de la Mare de Déu de Montserrat i el divendres dia 5 d’octubre a la rectoria de Santa Maria.

Catequesi de Confirmació:
Per a nois i noies que fan 3r. d’ESO o més.
Inscripcions: dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 9 del vespre, en el despatx parroquial, fins el dia 18 d’octubre.

GEP. Esplai Parroquial :

Inscripcions: Cada dimarts i divendres, de 2/4 de 8 a 9 del vespre, fins el dia 9 d’octubre, a Can Trabal.

Missa Familiar :

A partir del mes d’octubre, cada primer dissabte, tornarem a celebrar aquesta Missa, a les 7 de la tarda, a la parròquia de la Stma. Trinitat. Aquesta celebració va destinada a les famílies joves amb infants petits.