ANY DE LA FE . EL CREDO (1)

L’any de la fe ens convida a confessar la fe amb plenitud i renovada
convicció, amb confiança i esperança… Redescobrir els continguts de la
fe professada, celebrada, viscuda i pregada, i reflexionar sobre el mateix
acte amb què es creu, és un compromís que tot creient ha de fer propi. El
CREDO és l’expressió fonamental de la fe cristiana, el Símbol de la fe, i
el seu valor queda ben palès quan es proclama en la celebració litúrgica, o
quan se’n fa lliurament als qui es preparen pel baptisme o quan, tal com es
recomana en aquest Any, esdevé oració del creient.

Quan professem la nostra fe, comencem dient: “Crec” o “Creiem”. Abans
d’exposar la fe de l’Església tal com és confessada en el Credo, celebrada
en la litúrgia i viscuda en la pràctica dels Manaments i en la pregària, hem
de preguntar-nos què significa “creure”. La fe és la resposta de l’home a
Déu que es revela i se li dóna, bo i aportant alhora una llum sobreabundant
a l’home que busca el sentit últim de la seva vida (del Catecisme de
l’Església Catòlica, núm. 26).

Durant els primers diumenges del temps d’Advent, que començarà el
proper dia 2 de desembre, us oferirem en aquest “Full informatiu” una
catequesi entorn de l’afirmació “CREC EN DÉU, PARE TOTPODERÓS,
CREADOR DEL CEL I DE LA TERRA”, preparada per Mn. Miquel
Raventós.

També, dins aquest temps de preparació pel Nadal, concretament el dilluns
dia 3 de desembre, a les 9 del vespre, a la sala parroquial Mn. Vinyeta, el
professor Josep Lligades, teòleg, ens parlarà sobre “Què volem dir quan
diem: CREC EN DÉU, PARE”. Aquesta conferència està organitzada
conjuntament amb els Grups de diàleg i és oberta a totes les persones de
l’Arxiprestat de Vilafranca que vulguin assistir-hi.

CELEBRACIONS I ACTIVITATS

Solemnitat de Crist Rei

Aquest diumenge, el darrer de l’Any litúrgic, celebrem la solemnitat de
Nostre Senyor Jesucrist, Rei de tot el món. «La meva reialesa no és cosa
d’aquest món.» L’afirmació de Jesús ens estalvia de falses interpretacions
sobre la seva reialesa. El seu regne no s’identifica amb poder, violència,
domini o imposició, no té res a veure amb el luxe o l’ostentació; està renyit
amb la falsedat, l’engany, les promeses incomplertes, les aparences de
servei per a propi profit…
La proclamació de la reialesa de Jesús és davant el tribunal de Pilat, que
el condemnarà a mort. Jesús entén la seva potestat com a servei, com a
lliurament, com a donació fins i tot de la pròpia vida: així JESÚS ÉS REI.

A les 5 de la tarda, a la Basílica de Santa María, celebració comunitària del
sagrament del Baptisme.
Durant el temps d’Advent no hi ha celebracions baptismals. La propera
serà el diumenge 13 de gener de 2013, festa del Baptisme de Jesús.

Pastoral de la salut : El proper dimarts dia 27, a ¾ de 7 de la tarda, a la
rectoria, reunió del grup de visitadors de malalts.

Reunió de pares de nens de segon curs de Catequesi, a l’església de la
Mare de Déu de Montserrat : Divendres dia 30 de novembre, a les 9 del
vespre.

Missa Familiar : El dissabte dia 1 de desembre, a les 7 de la tarda, a la
Parròquia de la Santíssima Trinitat. Aquesta missa és destinada a famílies
joves, amb infants petits.

Missa Jove : A partir d’aquest dissabte, a les 8 del vespre, a la Basílica
de Santa María. A aquesta celebració, hi són especialment convidats els
nens i nenes de la Catequesi i tots aquells que ja han fet la 1ª Comunió
(adolescents i joves).

Pregària per les vocacions : Cada any pel novembre les diòcesis de
Catalunya preguem de manera especial per les vocacions. Amb aquesta
iniciativa ens fem ressò de les paraules de Jesús: «La collita és abundant,
però hi ha pocs segadors. Demaneu a l’amo dels sembrats que hi faci anar
més segadors» (Mt 9,38).