El Grup Tercer Món de les Parròquies de Vilafranca ha celebrat la Jornada Mundial de les Missions, Domund, els dies  26 i 27 d’Octubre.

Els donatius recollits en aquestes jornades van destinats a sufragar les despeses de les parròquies dels països subdesenvolupats.

Publiquem ara el resum de la destinació dels donatius a nivell internacional segons la revista “Il.luminare “. I l’itinerari d’aquest donatius fins que arriben a les parròquies de destí, segons adjudiquen les Obres Missionals Pontificies

Properament publicarem  l’import de la col·lecta realitzada a Vilafranca els dies 26 i 27 d’octubre.

donatius del Domund

donatius Domund pag2

itinerari dels donatius