PAPA FRANCESC, SÍ QUE ÉS POSSIBLE …

Aquest és el títol d’un article de Mn. Josep M. Domingo, aparegut en el
butlletí “Crit Solidari”, de l’Equip de Pastoral Obrera del bisbat de sant
Feliu. Us n’oferim un resum:

«En molts moments de la vida actual pot envair-nos una sensació de
desesperança, de fort desànim . . . però contínuament veiem també que hi
ha motius d’esperança, que les sorpreses de l’Esperit no deixen d’aparèixer
aquí i allà perquè Ell treballa contínuament.
Ho hem vist i confio que ho seguirem veient, traduït a decisions concretes,
en aquests fets de la vida de l’Església dels darrers mesos.

Sí que és possible que un papa com Benet XVI prengui una decisió tan
transcendental com posar data final al seu servei suprem i expressar-ho
amb uns termes d’humilitat, de lucidesa, de veritable coratge evangèlic.

Sí que és possible que un col·legi de cardenals acabi prenent en pocs
dies una elecció inèdita en la història de l’Església, el primer papa vingut
del nou món, de llatinoamèrica, i totes les circumstàncies de novetat que
han acompanyat els primers dies del seu nou ministeri. Més enllà del
maremàgnum de pronòstics –tots fallits-, d’enquadraments ideològics, de
sospites sobre fosques conspiracions, ha prevalgut un factor inesperat, que
els creients intuïm, invoquem i mai no coneixem, ni controlem, que es diu
Esperit Sant.

Sí que és possible que el Papa Francesc comenci a fer gestos i signes
–i després actes i decisions- que encaminin l’Església vers un retorn a
la senzillesa evangèlica i als pobres del món. Sí que és possible que un
drapaire argentí amic del Papa estigui a primer lloc, en la missa d’inici
de pontificat. Sí que és possible que aquest amic drapaire declari: “Sóc
representant del moviment de treballadors exclosos de Buenos Aires. Fa
cinc anys el pare Bergoglio ens va donar suport en la lluita pels nostres
drets laborals, ell va estar al nostre costat”.

Sí que és possible que, no per obra d’un home sol, sinó com un moviment
de l’Esperit, una nova primavera torni a florir i rejoveneixi un cop més
l’Església de Jesucrist i dels pobres. Si no ho gosem esperar, demanar i
treballar-hi, ¿podríem dir que celebrem la Pasqua?»

CELEBRACIONS I ACTIVITATS

Diumenge V de Pasqua: En aquest cinquè diumenge de Pasqua alhora que
gaudim de la visió del cel nou i la terra nova el Senyor ens urgeix a viure el
manament nou de l’amor perquè l’Evangeli pugui ser conegut i escampat
entre els qui encara no coneixen el Ressuscitat i entre els qui havent-lo
conegut sembla que hagin prescindit de la seva acció salvadora. L’anunci
del cel nou i la terra nova va també als nostres cors perquè renovem la fe en
la «vida perdurable».

Pastoral de la salut: Els voluntaris de la Pastoral de la salut tindran la seva
reunió mensual el proper dimarts dia 30 d’abril, a ¾ de 7 de la tarda, a la
rectoria.

Dimecres, 1 de maig: Excursió parroquial: Un centenar de persones
s’han inscrit per a participar-hi. Dos autocars sortiran de Vilafranca, destí
La Seu d’Urgell, a les vuit en punt del matí, de la plaça Penedès. Desitgem
que sigui una bona jornada de lleure i convivència.

Eucaristia al Centre de dia Sant Francesc: Es celebrarà el proper
divendres dia 3 de maig, a 2/4 de 12 del migdia.

Trobada Pasqual 2013
Vicaria del Penedès-Anoia-Garraf
“Plens d’una alegria immensa”
Diumenge 12 de maig, a les 6 de la tarda
a Sant Pere de Riudebitlles

Eucaristia presidida pel Sr. Bisbe Agustí Cortés
Convivència festiva

Un autocar sortirà de Vilafranca a les 5 de la tarda
Reserva de places al despatx parroquial

Assemblea Parroquial 2013
“Fem la nostra comunitat”
S’ha editat un opuscle, amb un recull de textos del Concili Vaticà II, i dos
qüestionaris, perquè els diversos col·lectius pastorals i els diferents grups
parroquials vagin treballant, durant els mesos de maig i juny, la temàtica de
l’Assemblea Parroquial que celebrarem, si Déu vol, la tarda del diumenge
dia 6 d’octubre.