L’Església amb tots, per una societat millor

Durant aquests anys, economistes, polítics, analistes experts de tota

condició, amb més o menys fortuna, han explicat i expliquen les causes de

la crisi i els seus possibles remeis. També l’Església ho ha fet i continua

fent-ho, però no des de plantejaments tècnics i tantes vegades teòrics i

interessats, sinó proposant un examen de consciència sobre les causes

 

profundes que han generat la crisi i que, en definitiva, són la pèrdua

dels valors fonamentals, el culte idolàtric al «déu» diner, la cultura de

l’enriquiment fàcil i sense escrúpols, l’avarícia, l’avidesa, la insolidaritat, el

materialisme i el fet de viure com si Déu no existís.

Perquè aquesta és la nostra Església, aquesta és la seva missió. Una

Església amb tots i per a tots per un món millor. Una Església que ara

et demana el petit gest de marcar la «X» a la casella corresponent de la

declaració d’Hisenda per a així poder continuar fent el bé a tots i amb tots,

per a una societat millor.

Si mirem qualsevol de les publicacions estadístiques de l’Església,

trobem, com si fos una completa guia telefònica o de serveis, oficines i

departaments per a tots. En l’organització eclesial hi caben la catequesi,

l’apostolat, l’ensenyament, la caritat, la formació, els mitjans de

comunicació i hi caben també els més diversos secretariats –o qualsevol

que sigui la seva denominació- per a gitanos, immigrats, empresonats,

refugiats, persones del circ i de l’espectacle, grans, petits, joves,

ancians, malalts, treballadors, aturats, famílies, discapacitats, prostitutes,

drogoaddictes, creients i no creients.

Explicaven i continuen explicant que quan venien i continuen venint a

qualsevol lloc d’Espanya els immigrats, amb o sense papers, la primera

cosa que feien i fan era i és cercar el campanar de l’església o del

corresponent centre parroquial. Perquè sabien i continuen sabent que allí

trobarien acolliment, esperança, pa i llum.

(de la revista “Tantos”, per al sosteniment econòmic de l’Església)

CELEBRACIONS I ACTIVITATS

La Santíssima Trinitat. Celebrar la Santíssima Trinitat és una invitació

a descobrir la bellesa de la vida de la persona que coneix Déu i hi viu en

comunió. El Déu de l’amor i de la pau, diu l’apòstol Pau, ens convida a

l’alegria i la fraternitat perquè és enmig nostre. Una presència que hem

d’irradiar amb les nostres actituds. És el Déu família, en què cada persona

és coneguda per la seva actuació en nosaltres: JESUCRIST és el nostre

germà i Senyor, la plenitud de la gràcia de Déu en un ésser humà. El

PARE és amor, font de tota estimació i terme del camí de la humanitat.

L’ESPERIT és do.

Aquest diumenge és la festa titular de la Parròquia que porta aquest nom. A

les 10 del matí : missa solemne.

Conferència – Grups de Diàleg. Darrera conferència d’aquest curs.

Dilluns dia 27 de maig, de 9 a 2/4 d’11 del vespre, a la sala Mn. Vinyeta.

Tema: EL DIÀLEG ESGLÉSIA – MÓN ALS 50 ANYS DEL CONCILI

VATICÀ II. Conferenciant: Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de

Barcelona.

Celebració del sagrament de la Confirmació. El proper dissabte dia

1 de juny, en la missa de les 8 del vespre, a la Basílica de Santa Maria,

el Sr. Bisbe Agustí Cortés confirmarà un grup de nois i noies de les

nostres parròquies de Vilafranca. Encomanem-los a Déu. Que es realitzi

en ells el que diu la Constitució dogmàtica sobre l’Església, del Concili

Vaticà II : Pel Sagrament de la Confirmació, els creients es vinculen més

perfectament a l’Església, s’enriqueixen amb una fortalesa especial de

l’Esperit Sant, i així s’obliguen amb un compromís més gran a difondre i

a defensar la fe amb la paraula i les obres com a veritables testimonis del

Crist.

Festivitat del Cos i la Sang de Crist. S’escau el proper diumenge dia 2 de

juny. L’horari de misses serà l’habitual de cada diumenge.

* A les 7 de la tarda, a la Basílica de Santa Maria: 1000 ANYS DE

MÚSICA SACRA. CONCERT DE CANT GREGORIÀ, POLIFONIA I

ORGUE, a càrrec de la Schola Gregoriana de Catalunya i el Cor femení

Auditexaudi, organitzat per la Schola Gregoriana de Vilafranca, amb motiu

 

del seu 25è aniversari.

 

* A les 8 del vespre: MISSA SOLEMNE, ADORACIÓ i BENEDICCIÓ

 

AMB EL SANTÍSSIM.

 

* Aquest dia celebrem el DIA DE LA CARITAT, amb el lema “Hola, hi ha

 

algú?”. La col·lecta de totes les misses anirà destinada a Càritas Diocesana.