3 DE NOVEMBRE DE 2013

 

“TESTIMONIS DE LA FE”

CADENA DE PREGÀRIA PER LES VOCACIONS

Cada any pel novembre les diòcesis amb seu a Catalunya fem una cadena de pregària per les vocacions. Amb aquesta iniciativa volem encomanar a Déu la nostra acció pastoral i ens fem ressò de les paraules del Mestre: «La collita és abundant, però hi ha pocs segadors. Demaneu a l’amo dels sembrats que hi faci anar més segadors» (Mt 9,38).

Enguany ens agradaria pregar a la llum dels testimonis de fe a casa nostra. En el marc de l’Any de la fe que acaba aquest mes de novembre, i tenint com a rerefons la beatificació de tants màrtirs que van patir la persecució religiosa del segle xx, proposem el lema: “Testimonis de la fe”.

Varen ser milers els qui aleshores oferiren aquest testimoni suprem de fidelitat. Tal com diu el lema de la celebració de la Beatificació, ells van ser “testimonis de la fe ferms i valents”. Tertul·lià va escriure, en els primers temps de l’Església, que “la sang dels màrtirs és llavor de nous cristians”. Aquests màrtirs ens estimulen amb el seu exemple i ens ajuden amb la seva intercessió per tal de respondre també nosaltres a la crida de Déu.

Pels més diversos i variats camins, cada un d’ells ens mostren una vida apassionant, una vida viscuda com a resposta a la crida de Déu. Alguns ho feren en el servei des del ministeri sacerdotal, com a bisbe o com a prevere, molts d’ells com a rectors de parròquia, altres com a religiosos o religioses en els diversos camps d’acció pastoral i també social, d’altres des del recolliment i la pregària en el monestir, altres encara com a laics compromesos enmig del món.

En aquest Any de la fe, aquests màrtirs són per a tots nosaltres una crida a la fidelitat. La fe és un do i una gràcia de Déu, però comporta també una disposició i una resposta per part de la persona. En un temps gens fàcil per a la vivència de la fe, aquests germans i germanes ens conviden a tenir confiança i esperança en el present i en el futur de la fe cristiana entre nosaltres.

En la “Cadena de pregària per les vocacions” la nostra diòcesi té encomanats els dies 9, 19 i 29 de novembre.

—————————————————————————————————————–

CELEBRACIONS I ACTIVITATS

Pelegrinatge a Roma: Del 4 a l’11 de novembre, una quarantena de persones, la majoria de les nostres parròquies de Vilafranca, peregrinaran a Roma, amb motiu de l’Any de la Fe. Els actes centrals del Pelegrinatge seran les visites a les quatre principals basíliques de Roma, la celebració de l’Eucaristia prop de la tomba de Sant Pere, al Vaticà, i l’assistència a l’audiència del papa. També està prevista una visita a Assís.

Curs bíblic: Els qui participen en aquest curs, tenen reunió el proper dimarts dia 5 de novembre, a ¾ de 7 de la tarda, a la rectoria. Tema : Gn 1, 26-31.

Pastoral de la salut: El divendres dia 8 de novembre, a les 11 del matí, es celebrarà l’Eucaristia al Centre de dia Sant Francesc.

IV Trobada d’animadors de la Litúrgia: El dissabte dia 9 de novembre, de 10 a 1 del matí, a la Casa de l’Església de Sant Feliu de Llobregat. Des de la Delegació de Pastoral Sacramental i Litúrgia del Bisbat de Sant Feliu convoquen a tots els animadors i animadores que fan algun servei litúrgic a les nostres parròquies, relacionat amb fer més vives i participades les celebracions.

Les persones interessades a assistir-hi poden comunicar-ho al despatx parroquial, i reservar plaça per l’autocar que sortirà de Vilafranca a les 9 del matí.

Eucaristia d’acció de gràcies pels màrtirs beatificats de la Congregació dels Fills de la Sagrada Família: Dissabte, 9 de novembre, a les 8 del vespre, a la Basílica de Santa Maria.

Sis màrtirs de la Congregació dels Fills de la Sagrada Família estan relacionats amb el Col·legi Sant Ramon de Vilafranca, com a membres de la Comunitat i també com a professors del Centre docent.

Els noms d’aquests nous beats són: Pere Verdaguer, Joan Cuscó, Jaume Llach, Pere Sadurní, Fermí Martorell i Francesc Llach.

Els preguem que intercedeixin per nosaltres.

Cloenda de l’Any de la Fe: Diumenge, 24 de novembre, a les 6 de la tarda, a la Catedral de Sant Feliu de Llobregat. Hi són convocades totes les parròquies del Bisbat. L’arxiprestat de Vilafranca organitzarem un autocar per a facilitar l’assistència. Reserveu-vos aquesta data.