Els dies 26 i 27 d’octubre  es va fer a les parròquies de Vilafranca la Campanya a favor del Domund 2013.

El lema d’aquest anys era Fe + Caritat = Missió.

Amb aquest motiu a tots els centres de culte i en algun centre privat es va fer una col·lecta . El resultat dels donatius ha estat:  3.043,47 € .

En nom de les Obres Missionals Pontificies el Grup de Tercer Món agraeix a totes les persones que han col.laborat amb el seu donatiu . Elles  fan possible que a les esglésies dels països de missió es pugui tirar endavant l’evangelització en les vessants : catequesi, formació de diaques i col·laboradors en pobles petits, manteniment d’esglésies …

Grup Tercer Món de les Parròquies de Vilafranca