24 DE NOVEMBRE DE 2013

NOSTRE SENYOR JESUCRIST, REI DE TOT EL MÓN  

LA CLOENDA DE L´ANY DE LA FE  

 De la carta encíclica “La llum de la Fe”

LA LLUM DE LA FE: La tradició de l’Església ha indicat amb aquesta expressió el gran do portat per Jesucrist, que en l’Evangeli de sant Joan es presenta amb aquestes paraules: «Jo, que sóc la llum, he vingut al món perquè ningú dels qui creuen en mi no es quedi en la fosca» (Jn 12,46). També sant Pau s’expressa en els mateixos termes: «El mateix Déu que digué: “Que la llum resplendeixi enmig de les tenebres”, és el qui ara ha resplendit en els nostres cors» (2Co 4,6). En el món pagà, famolenc de llum s’havia desenvolupat el culte al Sol, al Sol invictus, invocat en la seva sortida. Però, encara que renaixia cada dia, resultava clar que no podia irradiar la seva llum sobre tota l’existència de l’home. Perquè el sol no il·lumina tota la realitat; els seus raigs no poden arribar fins a les ombres de la mort, allí on els ulls humans es tanquen a la seva llum.

«No es veu que ningú estigués disposat a morir per la seva fe en el sol», deia el màrtir sant Justí. Conscients del vast horitzó que la fe els obria, els cristians anomenaren Crist el sol veritable, «els raigs del qual donen la vida». A Marta que plora la mort del seu germà Llàtzer, Jesús li diu: «No t’he dit que si creus veuràs la glòria de Déu?» (Jn 11,40). El qui creu hi veu; hi veu amb una llum que il·lumina tot el trajecte del camí, perquè arriba a nosaltres des de Crist ressuscitat, estel del matí que no coneix posta.

És urgent recuperar el caràcter lluminós propi de la fe, perquè quan la seva flama s’apaga, totes les altres llums acaben flaquejant. I és que la característica pròpia de la llum de la fe és la capacitat d’il·luminar tota l’existència de l’home. En efecte, una llum tan potent no pot provenir de nosaltres mateixos; ha de venir d’una font més primordial, ha de venir en definitiva de Déu. La fe neix del trobament amb el Déu viu, que ens crida i ens revela el seu amor, un amor que ens precedeix i en el qual ens podem recolzar per tal d’estar segurs i construir la vida. Transformats per aquest amor, rebem uns ulls nous, experimentem que en ell hi ha una gran promesa de plenitud i se’ns obre la mirada al futur. La fe, que rebem de Déu com a do sobrenatural, es presenta com a llum en la sendera, que orienta el nostre camí en el temps.

——————————————————————————————————————–

CELEBRACIONS I ACTIVITATS

Solemnitat de Crist Rei: La celebrem aquest diumenge. Horari de misses com cada diumenge, excepte la missa vespertina. A les 6 de la tarda, a la catedral de Sant Feliu, solemne missa concelebrada, presidida pel bisbe Agustí, amb motiu de la cloenda de l’Any de la Fe.

Pastoral de la salut: Dimarts dia 26, a ¾ de 7 de la tarda: reunió dels voluntaris, a la rectoria.

Dissabte dia 30, a 2/4 de 12 del migdia: eucaristia al Centre Sanitari Ricard Fortuny.

Catequesi: Reunió de pares i mares dels nens i nenes de segon curs, divendres dia 29 de novembre, a les 9 del vespre, a la sala parroquial Mn. Vinyeta.

Grups de diàleg: Estem programant les trobades d’aquest curs. La primera serà:  Dilluns, 2 de desembre, de 9 a 2/4 d’11 del vespre, a la sala Mn. Vinyeta. Tema: “MARIA, EN LA FE DE L’ESGLÉSIA”. A càrrec de Núria Caum, professora de la Facultat de Teologia de Catalunya.

Consell Pastoral Parroquial: Després de la renovació d’alguns dels seus membres, ha quedat constituït per les següents persones:

Preveres: Mn. Jaume Berdoy, Mn. Josep Puig, Mn. Albert Domingo, Mn. Agustí Roig.

Per les comunitats religioses: Gna. Rosa Mª Arbós.

Grup Tercer món: Ascensió Rovira.

Pastoral de la salut: Rosa Batsums.

Acollidors pre-matrimonials i pre-baptismals: Enric Gutiérrez i Montserrat Alsina.

Catequistes: Roser Pons.

Comissió de joves: Joan-Josep González i Jordi Figueras.

Grup de Litúrgia: Mª Rosa Via.

Càritas: Mª Rosa Junyent.

Comunitat M. de D. de Montserrat (l’Espirall): Mª Dolors Roura.

Consell d’Economia: Ramon Suriol.

Elegits per l’Assemblea Parroquial: Fina Via i Daniel Sancho.

Ha celebrat la primera reunió, en la qual es varen elegir els membres de la comissió permanent. Tant la permanent com la plenària es reuniran mensualment.