Durant el temps de Nadal i el Gener

horaris de misses especials

consulteu a la pàgina de Misses.