Com cada any el Grup tercer Món de les parròquies de Vilafranca participa en la Campanya contra la Fam de Mans Unides per tal de col.laborar en els projectes presentats.

UN MÓN NOU, PROJECTE COMÚ

Aquest és el lema de la LX Campanya Contra la Fam de Mans Unides per aquest any.

És una idea que ens situa en el camp de la fraternitat universal, fundada en la veritat, la justícia l’amor i la llibertat.

La història de Mans Unides és una història de solidaritat amb totes aquelles persones que en el nostre món viuen situacions de pobresa.

Tots els socis i col·laboradors de Mans Unides troben el fonament de la seva feina en l’Evangeli i en la Doctrina Social de l’Església .

El veritable desenvolupament de la humanitat és acceptar que tots els pobles i nacions som part d’una sola família que convivim junts fent realitat allò que el Crist proposa : “Estimeu-vos com jo us estimo”.

Treballar per la fraternitat universal és poder realitzar, de forma pràctica iniciatives polítiques,econòmiques i morals que facin reals la millora de les condicions de vida de milions de persones arreu del món.

Amb aquest lema Mans Unides vol potenciar l’objectiu nº 8 de la Declaració dels Objectius del Mil.leni. Vol potenciar la capacitat d’establir relacions obertes i dialogants amb els necessitats, de forma que es faci veritat la fraternitat a ls que tots estem cridats.

El Grup de Tercer Món de les parròquies de Vilafranca col.lobora amb Mans Unides .

Amb els següents actes :

SOPAR DE LA FAM, la Sra. Cristina Coma presentarà el seu treball contra la malària a Madagascar.

Divendres 7 de febrer, a les 21 h.

Col.legi de Sant Ramón (Plaça Jaume l ) .

PREGÀRIA I COL.LECTA EXTRAORDINÀRIA,

dissabte 8 i diumenge 9 de febrer.

A totes les misses.

Els donatius aniran destinats al projecte de Mans Unides. : “ Enfortiment de mètodes sostenibles de producció agropecuària al corredor sec de Japala”, a l’orient de Guatemala.