8 DE JUNY DE 2014

PERLES DE SAVIESA (III)

Aquestes darreres setmanes del curs, en plena primavera, us oferim un recull de “perles de saviesa”que ens poden ajudar a reflexionar i enfocar la vida més sàviament.

Abans de parlar d’un problema o expressar una queixa, demostrem agraïment i afecte.

Per tenir èxit en un camp nou, fer un descobriment o intentar quelcom original, hom s’ha d’arriscar a fracassar.

Sempre hi ha alguna cosa per la qual sentir-se agraït.

Si tens el cor fet a trossos, dóna’l a Déu, que te’l guarirà.

Les pregàries no han de ser llargues perquè Déu les senti. Només que surtin del cor.

És preferible avançar a pas de tortuga que quedar-se assegut.

No t’amaguis darrere una façana: la gent et voldrà més per la teva franquesa.

Si et sembla que tens algun pes que no pots suportar, potser és que has de compartir la càrrega amb algú.

 Les persones que s’obliden d’elles mateixes són les que la resta recorda.

 ——————————————————————————————————————

CELEBRACIONS I ACTIVITATS

La litúrgia de la paraula d’aquest diumenge parla de l’Esperit Sant, sobretot, del que realitza en els qui el reben. Potser el més important és que fa passar d’una comunitat poruga i de portes tancades a una Església coratjosa que dóna testimoni enmig del món. Se’l descriu com l’alè de Déu o de Jesús ressuscitat que és donador de vida. Com el vent que impulsa la barca de l’Església i de la humanitat i la fa avançar en la història. Com el foc que il·lumina i escalfa, que ajuda a veure-hi clar, que fa néixer i manté viva en cada cor la flama de l’amor de Déu o que reuneix al seu voltant tota la família en dies de fred.

Festa titular de la Parròquia de la Stma. Trinitat. La celebrarem el proper diumenge dia 15 de juny. A les 10 h Missa solemne i cant dels Goigs que s’estrenaran aquest dia, interpretats per la Coral Cantaires de Pontons i la Coral Tívoli de Vilafranca del Penedès.

Perquè sempre heu estimat tot aquell qui en vós confia: Dels creients sou llum i guia, Santíssima Trinitat.

Sobre la Declaració de la Renda. Tot el patrimoni de l’Església, que en definitiva és dels nostres pobles i de les nostres ciutats, tan arrelat al territori, a la nostra cultura i als nostres records –ermites, esglésies i catedrals- requereixen un manteniment important i constant, al qual l’Església amb els seus propis recursos no pot fer front.

L’assignació tributària és sobretot la coresponsabilitat dels catòlics, però també implica tota la societat, ja que en definitiva s’està treballant pel bé comú.

Marcar la creueta no suposa pagar més en la Declaració de la Renda. Es poden marcar les dues X: Església catòlica i finalitats socials.

Monestir del Carme: A partir del mes de juny, els dies feiners, la missa al Monestir de la Mare de Déu del Carme es celebra a ¼ de 9 del matí. Els diumenges i dies festius la celebració és a 2/4 de 7 de la tarda.