2 DE NOVEMBRE DE 2014

COMMEMORACIÓ DE TOTS ELS FIDELS DIFUNTS

Aquesta commemoració de tots els fidels difunts és una bona ocasió per renovar la nostra esperança última. La nostra vida i la de tota la humanitat no camina cap al no-res o el fracàs, sinó cap a la trobada amb Déu, que és el qui li dóna plenitud. El llibre de Job recorda que aquesta esperança té arrels molt profundes a totes les cultures i religions.

Pau dóna forma cristiana a l’esperança. Esperem ser semblants a Jesucrist ressuscitat, ja que som els seus germans i estem cridats a compartir el seu mateix destí. A més, aquesta acció poderosa de l’amor de Déu, que comença amb la resurrecció de Jesús, ha de renovar també tot l’univers.

Jesús convida a refiar-nos d’ell i del Pare. I fa servir la imatge d’anar cap a la casa paterna, on hi ha lloc per a tots i on tothom és tractat amb la dignitat de fill: «perquè també vosaltres visqueu allà on jo estic». L’esperança que tenim, a més de donar-nos la certesa que els nostres difunts han estat cridats a viure a la casa del Pare, ha de donar qualitat a la nostra vida present. Creure en la paraula de Jesús i reconèixer que ell és el camí cap al Pare vol dir que fem nostres els seus valors i el seu estil de vida.

La litúrgia que celebrem a la terra és sempre participació a la litúrgia celestial, és experiència de la comunió dels sants, dels sants “oficials” i de tants d’altres, amb alguns dels quals segur que haurem estat en contacte mentre vivien. A tots ells, els recordarem especialment aquest dia.

  ———————————————————————————————-

CELEBRACIONS I ACTIVITATS

Festivitat de Tots Sants i Commemoració dels fidels difunts. Ambdues festes les celebrem aquest cap de setmana. L’horari de misses és l’habitual dels dies festius. Diumenge, a les 5 de la tarda hi haurà una pregària pels difunts, a la capella del Cementiri.

XX Jornades de Formació i Animació Pastoral. Seran del 3 al 6 de novembre, de 2/4 de 10 a 11 del vespre, a la sala Mn. Vinyeta. El tema general serà “10 ANYS DE LA NOVA DIÒCESI, UNA ESGLÉSIA EN MARXA”.

Dilluns dia 3: “Les comunitats del Nou Testament” pel P. Antoni Pou, monjo de Montserrat.

Dimarts dia 4: “L’Església creix al llarg de la història” per Mn. David Abadias, professor d’història de l’Església.

Dimecres dia 5: “Entrevista i col·loqui sobre el present i futur de la nostra diòcesi”, a càrrec del Sr Bisbe Agustí, la Sra. Raquel Avilés, treballadora social de Càritas i el Sr. Samuel Gutiérrez, periodista.

Dijous dia 6: “Imatges de l’Església al cinema”, a càrrec de les Dres. Mercè Lajara i Montserrat Clavera, professores d’Institut i responsables de comunitats cristianes.

Curs bíblic. El proper dimarts dia 4 de novembre, a ¾ de 7 de la tarda, a la rectoria. Tema: Gn 8,1-14.

Missa Familiar. Dissabte dia 8 de novembre, a les 7 de la tarda, a la Parròquia de la Stma. Trinitat. Aquesta missa va destinada, especialment, a famílies joves amb infants petits.

Santa Maria 2020. Els donatius a benefici de les obres de restauració de la Basílica es poden ingressar al compte del Banc Popular ES58 0075 0769 3706 00608716 o lliurar-los a la Parròquia de Santa Maria / Comissió Santa Maria 2020.