9 DE NOVEMBRE DE 2014

DEDICACIÓ DE LA BASÍLICA DEL LATERÀ

La basílica del Laterà és una de les esglésies cristianes més antigues i la catedral del papa. La celebració de l’aniversari de la seva dedicació expressa la comunió de cada Església amb l’Església fundada pels apòstols Pere i Pau, amb el papa, cap del col·legi episcopal, que presideix en la caritat totes les Esglésies escampades per tot el món.

El papa Francesc, en la seva primera homilia després de l’elecció com a bisbe de Roma i successor de Pere, entre les dues paraules «caminar i confessar» que definien la nova singladura que volia per a l’Església, va dir «edificar». Es referia a l’Església com a edifici en constant construcció, i ho va explicar així: «Edificar l’Església. Es parla de pedres: les pedres són consistents; però pedres vives, pedres ungides per l’Esperit Sant. Edificar l’Església sobre la pedra angular que és el mateix Senyor. Heus ací un altre moviment de la nostra vida: edificar».

Si hi ha esglésies, si hi ha temples, si hi ha basíliques i catedrals, és perquè hi ha persones, comunitat que es reuneix per a pregar, per a escoltar la Paraula de Déu, per a celebrar l’Eucaristia i els altres sagraments. Les esglésies, temples, basíliques i catedrals volen ser un signe viu de la presència de Déu entre les cases. Ser edifici de Déu implica la consagració baptismal i la missió d’anunciar l’ Evangeli. Per això,  dedicar un edifici material adquireix tot el seu significat quan el qui realment es sosté és Déu i els qui el formen són les pedres vives, nosaltres, els cristians.

Preguem, avui especialment, pel bisbe de Roma, el papa Francesc.

—————————————————————————————————————

CELEBRACIONS I ACTIVITATS

Consell pastoral parroquial: La reunió mensual d’aquest Consell, que acostuma a ser el primer dijous, aquest mes, excepcionalment, serà  el segon dijous –concretament el proper dia 13 de novembre- , a les 9 del vespre, a la rectoria.

Reunió de pares de nens i nenes de primer curs de Catequesi: Els pares dels nens que es reuneixen a la rectoria o a les dependències de Fàtima, són convocats a una reunió, el proper divendres, 14 de novembre, a les 9 del vespre.

V Trobada d’animadors de la Litúrgia: Serà el proper dissabte, 15 de novembre, a la Casa de l’Església de Sant Feliu de Llobregat. La ponència “Per què la litúrgia és el Cimal i la Font de la vida cristiana?” anirà a càrrec de Mn. Lluís Prat, delegat de litúrgia del Bisbat de Solsona.

Diada de “GERMANOR”: La celebrarem el proper diumenge dia 16 de novembre, amb el lema: Participar en la teva parròquia és fer una declaració de principis. L’Església necessita la teva ajuda i el teu compromís econòmic. La col·lecta de totes les misses d’aquest cap de setmana anirà destinada a GERMANOR. DIA DE L’ESGLÉSIA DIOCESANA 2014.

Audició de cant gregorià. Una passejada per la música monàstica:

Divendres, 21 de novembre, a les 8 del vespre, a l’església de Sant Francesc. Audició a través dels cantorals dels segles XV-XVII usats per les comunitats de monges benedictines de Sant Pere de les Puel·les i Santa Clara de Barcelona. Amb la participació del grup  “Auditexaudi” i del cor “Schola Gregoriana de Catalunya”.

Santa Maria 2020. Els donatius a benefici de les obres de restauració de la Basílica es poden ingressar al compte del Banc Popular ES58 0075 0769 3706 00608716 o lliurar-los a la Parròquia de Santa Maria / Comissió Santa Maria 2020.