7 DE DESEMBRE DE 2014

L’ADVENT/NADAL: TEMPS MARIÀ

El temps marià per excel·lència de l’any cristià és ara l’Advent i el Nadal: sis setmanes en les quals el protagonista és, com sempre, Crist, però en les quals al seu costat, amb tota la tendresa i alhora amb gran sentit teològic, hi ha la seva Mare.

Maria de Natzaret visqué millor que ningú l’espera del Messies, l’infantà i el presentà als pastors i als mags d’Orient. En Maria es concentra i culmina l’espera adventual del poble d’Israel i comença l’acolliment joiós del Messies pels creients del Nou Testament.

De manera especial a partir del dia 17 de desembre s’accentua en la Missa i en la Litúrgia de les Hores  el record de la Verge, que “esperà, plena d’amor”, la vinguda de Jesús. Després, des del dia 25 de desembre, en el temps de Nadal, celebrem la progressiva manifestació de Crist com a Salvador i alhora la proximitat de Maria: com a mare que l’infanta, com a evangelitzadora que mostra el seu Fill als pastors i als mags i com a esposa i mare en la festa de la Sagrada Família.

El 8 de desembre, la Immaculada Concepció, troba molt bon lloc en el període d’Advent. Aquest dia celebrem el que Pau VI anomena  “la preparació radical” de Maria, el “sí” de Déu a la humanitat en la persona d’aquesta noia israelita, que després li respondria amb el seu propi “sí”. És la “festa del començ absolut”, quan Déu, “per pura iniciativa seva” (Ef 1), i preparant l’arribada del seu Fill, “preservà la Verge Maria de tota màcula del pecat original, per tal de preparar en ella, enriquida amb la plenitud de la gràcia, una mare digna del seu Fill” (prefaci). Maria se’ns presenta aquest dia com “la primera redimida per la Pasqua de Crist”.

 ——————————————————————————————–

CELEBRACIONS I ACTIVITATS

Temps d’Advent. Dies feiners: ¼ de 9 del matí, pregària de Laudes i Eucaristia a la Parròquia de la Stma. Trinitat. Dimarts i divendres, a 2/4 d’11, Eucaristia a l’església de Sant Francesc. De dimarts a divendres, a les 8 del vespre, pregària de Vespres i Eucaristia a la basílica de Santa Maria. Els dimarts, a les 8 del vespre, Eucaristia a l’església de la Mare de Déu de Montserrat. Els dies festius: Horari habitual de misses.

Missa Jove. Cada dissabte, a les 8 del vespre, es celebra aquesta missa a la basílica de Santa Maria. Hi són convidats, sobretot, els nens i nenes que es preparen per a la 1ª Comunió, amb els seus pares.

Horari de confessions. Dissabtes, de 7 a ¾ de 8 del vespre, a la capella del Santíssim, de la basílica de Santa Maria.

Rebre la comunió a la mà. Perquè encara hi ha persones que no ho fan degudament, recordem novament com cal fer-ho: el qui ha de combregar estén la mà esquerra, ben oberta, tot fent amb la dreta, també estesa,”com un tron”, segons deia sant Ciril, per després amb la dreta agafar el Pa i combregar allí mateix, abans de tornar al  lloc. No es “pren” el Pa ofert amb els dits –com si fossin unes pinces- sinó que el ministre el diposita dignament al palmell obert de la mà. Quan el ministre diu “El Cos de Crist” cal respondre “Amén”i retornar al lloc.

Grups de diàleg. La primera trobada d’aquest curs serà dilluns dia 15 de desembre, de 9 a 2/4 d’11 del vespre, a la sala Mn. Vinyeta. Es tractarà el tema “EL DRET A L’AUTODETERMINACIÓ EN LA DOCTRINA SOCIAL DE L’ESGLÉSIA. La conferència anirà a càrrec del teòleg Mn. Xavier Morlans, pvre.

Consulteu la pàgina WEB: www.parroquiesdevilafranca.org

Hi trobareu informació sobre la vida de la Parròquia.